Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Co to jest WIBOR i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Ula Olczak
Ula Olczak

Marzeniem dużej części społeczeństwa jest posiadanie własnego lokum. Aby spełnić to pragnienie wielu decyduje się na kredyt, a wraz z nim pojawiają się pytania: dlaczego oprocentowanie nie jest stałe i jak przewidzieć wysokość raty? Co to jest WIBOR?

Co to jest WIBOR i jak wpływa na kredyt hipoteczny?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Z tego artykułu dowiesz się, co to jest WIBOR i jak powstaje. Podpowiemy Ci, jak WIBOR wpływa na wysokość kredytu hipotecznego. Znajdziesz odpowiedź na pytanie: marża banku – co to jest, dowiesz się także, kto ustala WIBOR, a stopy procentowe nie będą już dla Ciebie niewiadomą.

Przejdź do akapitu:

Co to jest WIBOR? Definicja

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate to wysokość oprocentowania kredytów oraz pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Innymi słowy to stawki oprocentowania (w ujęciu rocznym), po jakich banki są gotowe pożyczyć pieniądze innym bankom, wykorzystywane również do ustalania wysokości oprocentowania kredytów gotówkowych i hipotecznych.

Czym jest WIBOR ON?

Trudno zignorować dodatkowe skróty znajdujące się obok hasła WIBOR. Oznaczają one czas, w jakim ustalona stopa procentowa pozostaje niezmienna.

 • WIBOR ON – rozpoczęcie w dniu zawarcia transakcji, zakończenie w następnym dniu roboczym,
 • WIBOR TN – rozpoczęcie w następny dzień roboczy od dnia zawarcia transakcji, zakończenie w dniu następnym,
 • WIBOR 1M – rozpoczęcie dwa dni robocze po zawarciu transakcji, czas trwania 1 miesiąc,
 • WIBOR 3M – rozpoczęcie dwa dni robocze po zawarciu transakcji, czas trwania 3 miesiące,
 • WIBOR 6M – rozpoczęcie dwa dni robocze po zawarciu transakcji, czas trwania 6 miesięcy,
 • WIBOR 1R – rozpoczęcie dwa dni robocze po zawarciu transakcji, czas trwania 1 rok.

Kto ustala WIBOR?

Stopa WIBOR jest ustalana w każdym dniu roboczym o godzinie 11 podczas tzw. fixingu.

Wypowiedź eksperta ds. finansówWysokość stopy WIBOR może ulegać zmianie każdego dnia, jednak banki nie aktualizują oprocentowania kredytów hipotecznych tak często. Kiedy decydujemy się na kredyt z oznaczeniem np. WIBOR 3M, oznacza to, że zmiana oprocentowania nastąpi dopiero po 3 miesiącach, a w ciągu trwania tego okresu rata pozostaje niezmienna. Analogicznie, jeśli decydujemy się na WIBOR 6M czy WIBOR 1R, mamy gwarancję, że wysokość naszej raty nie zmieni się przez dany okres czasu (kolejno 6 miesięcy, jeden rok). Po upływie danego terminu nastąpi aktualizacja oprocentowania, do którego należy się dostosować.

Zatem kto ustala WIBOR? Kilkanaście największych banków w Polsce podczas fixingu. Banki nie ustalają jednak wysokości na podstawie własnych przewidywań, duży wpływ na ustaloną wysokość stopy WIBOR ma Rada Polityki Pieniężnej – dla nich natomiast istotna jest inflacja, podaż pieniądza, czy wysokość PKB.

WIBOR a stopy procentowe ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej

RPP ustala cztery główne stopy procentowe. Strona Sejmu RP objaśnia je następująco:

 • „stopa referencyjna – określa minimalną ceną, po jakiej bank centralny organizuje operacje otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku,
 • stopa redyskontowa – określa cenę, po jakiej bank centralny skupuje weksle od banków komercyjnych; weksle te zostały wcześniej nabyte przez banki komercyjne od swoich klientów,
 • stopa lombardowa – określa maksymalny poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych (tzw. kredyty lombardowe),
 • stopa depozytowa – określa oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych przez banki komercyjne w banku centralnym. Stopa ta określa minimalne oprocentowanie na rynku.”

Jakie znaczenie mają wyżej przedstawione pojęcia w odniesieniu do istotnego dla każdego kredytobiorcy oprocentowania? Jak banki odnajdują odpowiednią wartość?

Mężczyzna, szukający informacji w internecieKażda z wyżej wymienionych pozycji ma znaczenie w ustalaniu stopy WIBOR. Zazwyczaj jest to wartość wahająca się między stopą lombardową a stopą depozytową, blisko stopy referencyjnej. Większość transakcji na otwartym rynku zawierana jest na stopie referencyjnej i to ta stanowi najlepszy punkt odniesienia.

Stopy procentowe nie są wynikiem fantazji grona ludzi ubranych w drogie marynarki. W dużym stopniu to odpowiedź na zmiany rynkowe. Jest to stabilizacja przed katastrofą ekonomiczną i jej następstwami. Przy wzroście inflacji ceny również idą w górę, w konsekwencji czego za daną kwotę można kupić coraz mniej. Pieniądze tracą na wartości, gdy jest ich za dużo. W takiej sytuacji RPP reaguje – podnosi stopy procentowe, hamuje postępujący wzrost cen. W ten sposób dąży do utrzymania niskiego, stabilnego poziomu inflacji.

Jak WIBOR wpływa na kredyt hipoteczny?

Dla kredytobiorcy bardzo ważne jest to, na jakim poziomie stoi stopa procentowa. Zarówno wzrost stóp procentowych jak i obniżka mają duży wpływ na ratę kredytu oraz całkowite jego koszty. Z perspektywy kredytobiorcy najbardziej pożądaną sytuacją jest zmniejszenie się stopy procentowej, a tym samym niskie oprocentowanie kredytów (oczywiście, jeśli zdecydowali się na oprocentowanie zmienne). Muszą jednak liczyć się także ze wzrostem stawki WIBOR. Nawet mała zmiana oprocentowania jest w stanie zmienić wysokość raty kredytu o 100/200 zł, co w przełożeniu na cały okres kredytowania może mieć realny wydźwięk kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Czym jest WIBOR stały?

Niektóre z banków oferują WIBOR stały, nie oznacza to jednak, że przez okres kredytowania otrzymamy gwarancję stałego oprocentowania. WIBOR stały ogranicza się do pięciu lat. Oznacza to, że przez ten czas nasza rata pozostanie niezmienna. Po tym okresie możliwe jest kontynuowanie stałych rat ze zaktualizowanym oprocentowaniem lub zdecydowanie się na WIBOR zmienny. Nie każdy bank w swej ofercie posiada kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu.

Na oprocentowanie kredytu poza stopą WIBOR, która jest zazwyczaj wartością zmienną ma także wpływ marża banku.

Marża banku – co to jest?

Marża bankowa to wartość stała w całym okresie trwania kredytu. Jej zmiana jest możliwa tylko, jeśli obie strony wyrażą zgodę.

Wypowiedź eksperta ds. finansówPosiadając wysoką zdolność i wiarygodność kredytową łatwiej będzie wynegocjować lepsze warunki umowy, a co za tym idzie ponieść mniejsze koszty kredytu.

Wysokość kredytu hipotecznego w praktyce

Poza stopą WIBOR i marżą banku należy pamiętać również o wpływie prowizji, wskaźnika LTV czy innych czynników na całkowity koszt kredytu hipotecznego. Jeśli chcesz oszacować pełny koszt swojego przyszłego zobowiązania, a dopiero zaczynasz swoją przygodę z kredytem hipotecznym, skontaktuj się z naszym ekspertem finansowym.

Jak powstaje WIBOR?

Możemy więc zaobserwować bardzo uproszczoną ścieżkę narodzin bohaterki artykułu – wysokości stopy WIBOR oraz jej wpływu na stan naszego konta:

 1. kształtowanie się sytuacji rynkowej; wzrost/spadek poziomu inflacji,
 2. reakcja RPP na zmiany, zapobieganie zbyt szaleńczym następstwom ekonomicznym – ustalanie wysokości czterech stóp procentowych,
 3. fixing – składanie między bankami ofert opartych na stopach ustalonych przez RPP; odrzucenie 4 skrajnych wartości, średnia arytmetyczna pozostałych,
 4. aktualizacja indywidualnych oprocentowań kredytów hipotecznych,
 5. rata właściwa za kredyt.

Młoda para po przeprowadzce

Stawka WIBOR determinuje prawdziwy koszt kredytu, jednak należy pamiętać, że istnieje wiele innych czynników, które również mają wpływ na wysokość zadłużenia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi artykułami.

Kolejny artykuł

Podpisana umowa deweloperska a odmowa kredytu – co robić?
Zakup mieszkania jest jedną z ważniejszych decyzji w życiu człowieka. Często krok ten wiąże się z dużymi kosztami, ponieważ mieszkania potrafią osiągać zawrotne ceny. Polacy zazwyczaj decydują się na zakup finansowany poprzez kredyt hipoteczny, dlatego warto dobrze przygotować się do tego zadania, aby być gotowym na niespodzianki takie, jak podpisana umowa deweloperska a odmowa kredytu przez bank.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu