Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Ta strona zawiera informacje na temat zgodności Otodom z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych i zmieniającym dyrektywę2000/31/WE (Digital Services Act, DSA).

Punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, KomisjiEuropejskiej i Rady Usług Cyfrowych
Zgodnie z art. 11 DSA punkt kontaktowy wyznaczony przez Otodom dla organów państw członkowskich, Komisji Europejskiej i Rady Usług Cyfrowych, o którym mowa w art. 61, w celu stosowania DSA można uzyskać pod następującym adresem e-mail: fraud.check@olx.com

Język polski i język angielski mogą być używane jako języki do komunikacji z punktem kontaktowym.
English version below:

This page provides information on Otodom' compliance with Regulation (EU) 2022/2065 of theEuropean Parliament and of the Council of 19 October 2022 on a Single Market for Digital Services and amendingDirective 2000/31/EC (Digital Services Act, DSA).

Point of contact for Member States’ authorities, the Commission and the Board
With regard to Article 11 of the DSA, Otodom’ designated point of contact for Member States’authorities, the Commission and the Board referred to in Article 61 for the application of the DSA can be reached through email at the following email address: fraud.check@olx.com

Polish and English may be used as languages for communication with the point of contact.

Średnia liczba aktywnych odbiorców usługi (Monthly Active Recipients)

Platforma Data publikacji Średnia (6 miesięcy)
obido.pl luty 2024 200331
obido.pl sierpień 2023 229675