Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Zalanie mieszkania – jakie odszkodowanie Ci przysługuje?

Ula Olczak
Ula Olczak

Niekontrolowany przepływ wody potrafi wyrządzić duże straty w mieszkaniu, one natomiast wiążą się ze znacznymi kosztami. Zalanie mieszkania – co zrobić, gdy wystąpi?

Zalanie mieszkania – jakie odszkodowanie Ci przysługuje?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

W tym artykule dowiesz się, co zrobić, gdy Twoje mieszkanie zostanie zalane. Podpowiemy, kiedy roszczenia za straty kierować do sąsiada, a kiedy do zarządcy budynku.

Przejdź do akapitów:

Zalane mieszkanie – co robić?

Zalane mieszkanie definiowane jest jako bezpośrednie działanie wody, pary, cieczy lub innych substancji. Przyjmuje się, że to jedna z najczęściej spotykanych awarii w budynkach wielorodzinnych.

Nie zawsze możemy zapobiec zalaniu mieszkania, warto więc wiedzieć, jak postępować, jeśli do niego dojdzie. W przypadku zalania mieszkania, ważne jest:

 • udokumentowanie zaistniałej sytuacji – zdjęcia i filmy wideo będą podstawą do określenia strat,
 • zawiadomienie administracji budynku oraz ubezpieczyciela o szkodzie,
 • odnalezienie źródła problemu – jeśli jest to możliwe, staramy się je jak najszybciej usunąć,
 • zabezpieczenie przedmiotów narażonych na zniszczenie – usuwamy z otoczenia wszelkie przedmioty, które po kontakcie z wodą mogłyby ulec zniszczeniu,
 • usunięcie zalanych tekstyliów i przedmiotów – przenosimy zalane przedmioty w suchą przestrzeń,
 • pozbycie się nadmiaru wody – gdy jest to możliwe wycieramy zgromadzoną wodę,
 • osuszanie przestrzeni.

Jeśli nie jesteśmy w stanie samodzielnie opanować zalania i rozmiar szkód jest znaczny, wzywamy odpowiednie służby – policję lub straż. Pomocna w dalszym postępowaniu będzie także notatka z interwencji sporządzona przez dany organ.

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Zalane ściany, sufit czy podłogi to doskonała przestrzeń dla pleśni i grzybów, dlatego ważne jest to by jak najszybciej osuszyć zalane elementy. W tym celu pomocne będzie wietrzenie i ogrzewanie przestrzeni – sprawdzą się tu wentylatory i osuszacze.

Zalanie mieszkania – co oznacza dla ubezpieczyciela?

Każdy ubezpieczyciel może ustalać własne przyczyny zalania kwalifikujące się do odszkodowania. Często wymieniane są tu przyczyny takie jak:

 • nieprawidłowości w urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • pękanie czy nieszczelność rur,
 • uszkodzony wężyk odprowadzający wodę,
 • uchylone okna w trakcie nieobecności podczas deszczowych dni,
 • awarie sprzętów (np. pralki, zmywarki),
 • nieumyślne pozostawienie odkręconych kranów czy zaworów.

Z czyjej winy doszło do zalania mieszkania?

Określenie przyczyny zalania jest niezbędne do ubiegania się o ubezpieczenie na pokrycie szkód. Zwykle wyróżnić można trzy przyczyny zalania:

 • awaria w pionach, czyli nieprawidłowości w instalacjach usytuowanych między ścianami. Odpowiada za nie administracja budynku – spółdzielnia lub wspólnota,
 • awaria w poziomach dotyczy instalacji mieszkańców. Jeśli zalanie wynika z awarii instalacji sąsiada, to on odpowiada za wyrządzone szkody,
 • awaria urządzeń, mechaniczne uszkodzenia – w przypadku zalania mieszkania powstałego wskutek np. nieumyślnego pozostawienia otwartych zaworów w urządzeniach wodno-kanalizacyjnych, przerwanego wężyka w pralce czy niesprawnej zmywarki, roszczenia kierujemy do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zalanie mieszkania przez sąsiada

Jeśli sprawcą zalania jest nasz sąsiad, który posiada ubezpieczenie to my – jako osoby poszkodowane – zgłaszamy szkodę do zakładu ubezpieczeń. Niezbędne na tym etapie będzie udowodnienie, że szkoda powstała z winy sąsiada, pomocne w tym są zdjęcia czy nagrania.

Jeśli właściciel mieszkania, przez które doszło do zalania nie posiada polisy mieszkaniowej, zobowiązany jest do pokrycia strat we własnym zakresie. Mamy prawo zażądać, by na swój koszt naprawił zniszczenia lub zapłacił nam odpowiednią rekompensatę pieniężną. Jeżeli sąsiad nie poczuwa się do winy – spór należy rozwiązać na drodze sądowej.

Gdzie zgłosić zalanie mieszkania przez sąsiada?

Gdy zalanie mieszkania wystąpiło z winy sąsiada, powołujemy się na jego osobę podczas zgłaszania zdarzenia, ponieważ to jego ubezpieczyciel zobowiązany jest do pokrycia strat. Warto pamiętać, że zalanie zgłaszamy do jednego ubezpieczyciela, ponieważ odszkodowanie przysługuje nam od jednej firmy ubezpieczeniowej – w tym wypadku z polisy sąsiada.

Zalanie mieszkania z winy spółdzielni mieszkaniowej

Zalanie mieszkania sąsiadowi

Jeśli szkoda powstała z naszej winy i posiadamy ubezpieczenie, szkodę zgłaszamy ubezpieczycielowi. Również właściciel mieszkania zalanego powinien zgłosić szkodę powołując się na nasze ubezpieczenie.

Gdy zalejemy zarówno mieszkanie sąsiada, jak i swoje, to posiadając ubezpieczenie nieruchomości wraz z polisą OC w życiu prywatnym, możemy zgłosić zaistniałą sytuację ubezpieczycielowi, ten natomiast pokryje koszty remontu w naszym lokalu oraz wypłaci odszkodowanie sąsiadowi, który także poniósł straty.

Odpowiedzialność spółdzielni za zalanie mieszkania

Gdy konsultacja z sąsiadem nie przynosi oczekiwanych rezultatów i to nie on jest winien zalania mieszkania, zwykle powodem takiego zdarzenia jest stan techniczny budynku. Zakłada się, że za zalanie spowodowane zaniedbaniem budynku – np. gdy mieszkańcy żałują pieniędzy na remonty czy naprawy usterek – odpowiedzialność ponosi wspólnota. Wymienić tu można m.in. skorodowaną rurę czy przeciekający dach. Zarządca budynku, czyli osoba odpowiedzialna za naprawy i konserwację zobowiązana jest do dbania o obiekt.

Inną sytuacją jest również błąd wykonawcy podczas wymiany instalacji – wtedy odpowiedzialności za szkodę należy oczekiwać właśnie od niego.

Opis szkody zalania mieszkania

Jeśli posiadamy odpowiednie ubezpieczenie mieszkania od zalania i zgłaszamy zdarzenie ubezpieczycielowi, wtedy on wyznacza rzeczoznawcę. Do zadań rzeczoznawcy należy sporządzenie protokołu szkód, ustalenie przyczyny zalania oraz winowajcy. Opis szkody zawiera:

 • datę i godzinę zdarzenia,
 • dane osobowe osób poszkodowanych i sprawców,
 • adres zalanego mieszkania,
 • opis uszkodzeń i strat,
 • szacunkową kwotę strat,
 • przyczynę zalania,
 • dane świadków zaistniałego zdarzenia.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za zalanie mieszkania? Sposób zgłaszania szkody uzależniony jest od danego ubezpieczyciela. Najczęściej zgłoszenie występuje poprzez rozmowę telefoniczną, wizytę w placówce ubezpieczyciela, formularz ubezpieczyciela czy e-mail.

Zalane mieszkanie objęte ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym

Szkodę należy zgłosić zwykle do 3 dni od wystąpienia zdarzenia. Reguła ta jednak nie obowiązuje, jeśli zalanie wystąpiło podczas udokumentowanej nieobecności lokatorów w danej nieruchomości.

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 7 dni na to, by przeprowadzić postępowanie, ustalić stan faktyczny wydarzenia, zasadność roszczeń oraz wysokość odszkodowania. Wtedy też musi poinformować poszkodowanego o dokumentach koniecznych do ustalenia odszkodowania.

Likwidacja szkody z ubezpieczenia mieszkaniowego to dość mozolny proces, natomiast przepisy prawa do wypłaty świadczeń zobowiązują firmy ubezpieczeniowe do ich wypłaty najpóźniej do 30 dni od zgłoszenia.

Ubezpieczenie mieszkania od zalania

Zalane mieszkania to dosyć częste zjawisko w budynkach wielorodzinnych. Może wystąpić z wielu przyczyn – zarówno z naszej winy, jak i winy sąsiada czy zarządcy budynku. Biorąc pod uwagę częstotliwość występowania tego typu awarii, warto posiadać ubezpieczenie od zalania mieszkania.

Wybierając ubezpieczenie należy zwrócić uwagę na to, czy obejmuje ono pokrycie strat jedynie w naszym mieszkaniu, czy także w mieszkaniu sąsiada. W najlepszym położeniu są osoby posiadające ubezpieczenie rozszerzone, czyli takie, które obejmie straty wyrządzone także w mieszkaniu zalanym z naszego powodu.

Wysokość przyznanego odszkodowania zależna jest od skali zniszczeń oraz wybranego pakietu. Może wynieść od kilkuset złotych do nawet kilkuset tysięcy złotych. Podstawowe ubezpieczenie może obejmować jedynie stałe elementy – np. ściany, podłogi, instalacje, meble w zabudowie, natomiast wyższy pakiet obejmie także wyposażenie (np. wolnostojące meble, dywany, książki).

Zalanie mieszkania – źródło wycieku wody

Szczegółowy wykaz warunków określają Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). Dokument ten przedstawia najważniejsze informacje na temat polisy. Wyróżnione są w nim prawa i obowiązki obu stron, zakres ubezpieczenia, ewentualne wyłączenia czy zasady wypłaty świadczeń. Tam też znajdziemy informacje na temat likwidacji szkód mieszkaniowych.

Nie warto rezygnować z ubezpieczenia od zalania. Niezależnie od tego czy potencjalnie zalanie powstanie jako następstwo warunków atmosferycznych, czy w wyniku awarii technicznej, odpowiedni ubezpieczyciel pomoże pokryć straty powstałe zarówno w naszym mieszkaniu, jak i lokalu sąsiada.

Zobacz inne artykuły.

Kolejny artykuł

Łazienka z małą ilością płytek – pomysły na nowoczesne aranżacje
Łazienka z małą ilością płytek cieszy się rosnącą popularnością. Płytki wypełniające od góry do dołu przestrzeń łazienki wypierane są przez inne rozwiązania – panele, drewno, cegłę czy tapety.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu