Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Kolejna podwyżka stóp procentowych – nowe ustalenia

Ula Olczak
Ula Olczak

Rada Polityki Pieniężnej nie szczędzi zaskoczeń i decyduje się na kolejne podwyżki stóp procentowych. Listopadowe posiedzenie poskutkowało wzrostem stóp procentowych niemal do przedpandemicznych wartości. Jak wzrost stóp procentowych wpłynie na kredyty hipoteczne Polaków?

Kolejna podwyżka stóp procentowych – nowe ustalenia

Czego dowiesz się z tego artykułu?

W tym artykule dowiesz się, co wpływa na decyzje o podwyżce stóp procentowych oraz jak przedstawiają się ich aktualne wartości. Wyjaśnimy również jak zmienią się wartości potencjalnych rat kredytów po aktualizacji stóp procentowych.

Przejdź do akapitów:

Co wpływa na decyzje o podwyżce stóp procentowych?

Rada Polityki Pieniężnej po listopadowym posiedzeniu opublikowała raport, w którym przedstawiła nowe wartości stóp procentowych. Według informacji zawartych w raporcie, w bieżącym roku obserwowany jest wzrost światowych cen surowców (m.in. energetycznych i rolnych) oraz przedłużające się globalne zaburzenia podażowe, co ma przełożenie na podwyższenie prognoz inflacji zarówno w Polsce, jak i na świecie. Polska notuje także ożywienie aktywności gospodarczej i poprawę sytuacji na rynku pracy, której następstwem jest mniejsze bezrobocie i wzrost przeciętnych wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Chociaż przepowiadane jest utrzymywanie się korzystnej sytuacji gospodarczej to wymienione czynniki – wpływ pandemii na gospodarkę, ograniczenia podażowe oraz wysokie ceny surowców energetycznych – są znacznym ryzykiem. Informacja po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniu 3 listopada 2021 r. przedstawia także komunikat o możliwych dalszych działaniach prowadzonych w celu przeciwdziałania inflacji.

Aktualne stopy procentowe – listopad 2022

Pierwsza tegoroczna podwyżka stóp procentowych nastąpiła 6 października 2021 roku i była niemałym zaskoczeniem nawet dla ekonomistów. Początkowe niskie stopy procentowe wywołane przez pandemię wzrosły nawet o 0,5%. Dnia 3 listopada 2021 roku Rada Polityki Pieniężnej odbyła kolejne posiedzenie, którego następstwem są nowe wartości stóp procentowych. Aktualne stopy procentowe ustalone przez Radę Polityki Pieniężnej weszły w życie 4 listopada 2021 roku i osiągają następujące poziomy:

  • stopa referencyjna 1,25% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 1,75% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 0,75% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 1,30% w skali rocznej;
  • stopa dyskontowa weksli 1,35% w skali rocznej;

Wysokości stóp procentowych przeżyły już drugą metamorfozę w roku 2021, jednak zapowiadane są kolejne zmiany, które dążyć będą do wartości utrzymującej się przed pandemią (1,5%) lub wyższej. Każda osoba decydująca się na kredyt hipoteczny powinna być przygotowana na kolejne podwyżki.

Wykres - zmieniające się stopy procentowe w Polsce na przestrzeni 10 lat
Wartości stóp procentowych na przestrzeni 10 lat; źródło: NBP

Stopa procentowa przez 9 lat utrzymywała się na niskim poziomie i była odizolowana od tendencji wzrostowej. Ostatnie lata notowały coraz niższe wartości, dzięki czemu potencjalne oprocentowanie kredytu było dosyć korzystne dla konsumenta. Po długim okresie konieczne stały się jednak podwyżki stóp procentowych będące odpowiedzią na następstwa spowodowane m.in. przez pandemię.

Podwyżka stóp procentowych a kredyt

Każdy kredytobiorca musi podjąć ryzyko stopy procentowej. Wysokość stóp procentowych uzależniona jest od wielu czynników i wpływa na wskaźnik WIBOR, który zapewnia niedługie okresy powtarzalnej raty kredytu hipotecznego. Zapisy w umowie kredytu mogą proponować np. wskaźnik WIBOR 3M lub WIBOR 6M, który określać będzie aktualizacje raty kredytów odpowiednio po 3 lub 6 miesiącach. W przypadku rzadko podejmowanego kredytu o stałym oprocentowaniu aktualizacja ta następuje maksymalnie po 5 latach. Dla kredytobiorców najbardziej pożądanym scenariuszem jest niska stopa procentowa utrzymująca się przez cały okres spłaty zadłużenia. Tak optymistyczne zapewnienie nie jest jednak możliwe w przypadku wieloletnich zobowiązań jakim jest z pewnością kredyt hipoteczny.

Ile wyniosą koszty kredytu hipotecznego po zmianie stóp procentowych?

Koszty kredytu hipotecznego uzależnione są od indywidualnych zapisów w umowie. Na wartość raty mają wpływ liczne czynniki, jednak wzrost stóp procentowych dla każdego kredytobiorcy będzie mniej lub bardziej odczuwalny. Od 2001 roku to największa podwyżka notowana przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana stóp procentowych z ustalonego na październikowym spotkaniu 0,5% na 1,25% oznacza dosyć śmiały wzrost kosztów kredytu hipotecznego. Szacuje się tym samym, że comiesięczna rata przeciętnego kredytu zaciągniętego na 330 tys. zł na okres 25 lat przy stopie procentowej 1,25% może wynosić o około 130 zł więcej niż w przypadku stopy procentowej o wartości 0,5%.

Koszty kredytu hipotecznego – kalkulator orientacyjny

Do obliczenia indywidualnych sytuacji kredytowych pomocnym narzędziem może okazać się kalkulator UOKiK, który pozwoli przewidzieć przybliżone wartości rat. Kalkulator uwzględnia parametry kredytu takie jak pozostała kwota do spłaty, oprocentowanie czy data ostatniej raty. Kalkulator pozwala uzyskać orientacyjne wysokości rat dla różnych wartości oprocentowania, dzięki czemu możemy przewidzieć potencjalne zmiany w kredycie. Warto odpowiednio przygotować portfel do możliwych działań RPP w niedalekiej przyszłości.

Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowane jest na 8 grudnia 2021 roku i wtedy też zostaną zapowiedziane następne działania związane m.in. z wartościami stóp procentowych. Dalsze podwyżki stóp procentowych nie zostają wykluczone przez Radę Polityki Pieniężnej.

Zobacz również pozostałe artykuły.

Kolejny artykuł

Zwiększa się oprocentowanie kredytu hipotecznego – o ile wzrosną raty?
Oprocentowanie kredytu hipotecznego uzależnione jest od ustalanej z bankiem marży oraz stawki referencyjnej, na którą wpływ mają zmienne stopy procentowe. Wzrost stóp procentowych ma natomiast swoje odzwierciedlenie w wysokości raty kredytu hipotecznego. O ile wzrosną raty?
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu