Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Liczba obcokrajowców w Polsce w ostatnich latach rośnie bardzo dynamicznie. Znaczna ich część również osiedla się w Polsce na stałe, a co za tym idzie, kupuje nieruchomości – czy to na własny użytek, czy też pod inwestycję. Tu jednak do gry wkraczają regulacje prawne, z którymi warto się zapoznać przed podjęciem tego kroku.

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Zakup domu a zakup mieszkania

Jeśli chodzi o zakup nieruchomości przez cudzoziemca, to należy zacząć od najbardziej podstawowego podziału: dom czy mieszkanie? Samodzielny lokal mieszkalny, czyli po prostu mieszkanie w bloku, kupić może w zasadzie każdy, bez żadnych pozwoleń i utrudnień. Cudzoziemiec tym samym nie musi posiadać żadnego statusu prawnego w Polsce, aby dokonać transakcji. To samo dotyczy zakupu komórki lokatorskiej, czy też miejsca postojowego, zarówno podziemnego, jak i nadziemnego. Nie dotyczy to jednak mieszkań na parterze, w tym mieszkań z ogródkiem. Cudzoziemcy bowiem nie mogą posiadać gruntu na własność (ogródek jest gruntem), takie mieszkania traktowane są więc jak domy i niezbędne jest pozwolenie.

Sprawa komplikuje się, gdy obcokrajowiec chce zakupić dom. Musi wtedy uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych. Takie zezwolenie nie jest wymagane od osób, które mieszkają w Polsce od co najmniej 5 lat od udzielenia im zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Z posiadania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych zwolniony jest również cudzoziemiec będący małżonkiem obywatela polskiego i mieszkający w Polsce co najmniej 2 lata od momentu udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Ważną kwestią jest tu fakt, że powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego tzw. potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha.

Wymagane dokumenty

Obcokrajowiec, ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości, ma obowiązek złożyć następujące dokumenty:

  • odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • odpis z księgi wieczystej lub zaświadczenie ze zbioru dokumentów nabywanej nieruchomości,
  • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej,
  • wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomości z rynku pierwotnego nabywane przez cudzoziemców

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, taki wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, jeżeli:

  • nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa,
  • wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Polską,
  • osoba sprzedająca nieruchomość wyrazi w oświadczeniu wolę sprzedaży nieruchomości na rzecz cudzoziemca.

Zakup nieruchomości – wpływ na kartę czasowego pobytu w Polsce

Co ciekawe, cudzoziemiec może ubiegać się o kartę czasowego pobytu w Polsce poprzez zakup nieruchomości. Odbywa się to na mocy przepisu, mówiącego o tym, że jeżeli uzasadni on, że zachodzą inne (niż te, które zostały wyszczególnione w ustawie), ważne okoliczności ubiegania się o zezwolenie i okoliczności te uzasadniają zamieszkanie na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące, może takie zezwolenie uzyskać. Zakup mieszkania jest jak najbardziej takim czynnikiem, należy jednak pamiętać, że urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów potwierdzających związek z Polską. Ostateczna decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy należy do wojewody i to on uznaje, czy posiadanie nieruchomości przez cudzoziemca jest wystarczającą podstawą udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy.

Przeczytaj artykuł: Wynajem mieszkania obcokrajowcom – o czym musisz pamiętać?

Kolejny artykuł

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność gruntu — zmiany od 1 stycznia 2019 roku
W trakcie szukania mieszkania możemy spotkać się z dwoma powtarzającymi się określeniami: własność gruntu i użytkowanie wieczyste. Są to pojęcia, z którymi warto zapoznać się zanim podejmiemy ostateczną decyzję o kupnie mieszkania, gdyż wpływają one na koszty związane z procesem zakupu. W ostatnich dniach Sejm uchwalił ustawę, która kończy istnienie użytkowania wieczystego. Czym różni się użytkowanie wieczyste od własności gruntu? Co wnosi ustawa?
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu