Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione zapytanie do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Wynajem mieszkania obcokrajowcom – o czym musisz pamiętać?

Wynajem mieszkania obcokrajowcom – o czym musisz pamiętać?

Niesłabnący napływ cudzoziemców do Polski w dużej mierze przyczynia się do rozkwitu rynku wynajmu nieruchomości. Dlatego też jeśli, jesteś inwestorem albo osobą, która chce wynająć swoje prywatne mieszkanie, powinieneś zwrócić uwagę właśnie na wynajem mieszkania obcokrajowcom. W artykule podpowiemy, na co szczególnie zwrócić uwagę przy takim rodzaju wynajmu oraz w jaki sposób skonstruować umowę, aby uchronić się przed ewentualnymi problemami z najemcą.


Czego dowiesz się z tego artykułu?

W tym artykule znajdziesz informacje na temat tego, jak przygotować się do wynajęcia mieszkania obcokrajowcowi. Dowiesz się, jak wygląda kwestia tymczasowego zameldowania oraz jak skonstruować umowę, by zabezpieczyć się przed nieuczciwymi lokatorami.

Przejdź do akapitów:

Wynajem mieszkania obcokrajowcom – czy warto się na to zdecydować?

Czy warto zdecydować się na wynajęcie mieszkania obcokrajowcom? Wynajem mieszkania obcokrajowcom nie różni się tak naprawdę od standardowego wynajmu osobie z tego samego kraju, a duży napływ obcokrajowców do Polski sprawił, że stanowią oni grupę osób, które mają istotny wpływ na rynek wynajmu nieruchomości. Umowa najmu z obcokrajowcem powinna być sporządzona w taki sposób, aby jej treść była zrozumiała dla najemcy – dlatego też najczęściej taką umowę sporządza się w języku polskim i angielskim. Przetłumaczenie umowy pozwoli na uniknięcie nieporozumień w kwestii wypowiedzenia, opłat oraz ogólnej odpowiedzialności.

Zameldowanie obcokrajowca na pobyt czasowy – konsekwencje

Obcokrajowiec, który przyjeżdża do Polski, aby dostać pozwolenie na pobyt, musi mieć tymczasowe zameldowanie. Właściciele mieszkania często obawiają się takich rozwiązań prawnych. Jak zatem dokładnie wygląda kwestia zameldowania obcokrajowca w wynajmowanym mieszkaniu?

Zameldowanie obcokrajowca w wynajmowanym mieszkaniu nie daje mu żadnych praw do lokalu i wiąże się jedynie z wypełnieniem obowiązku prawno-administracyjnego. Zgodnie z art. 28 ustawy o ewidencji ludności „zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała”.

A czy takie działanie ma jakieś konsekwencje? Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy nie wiąże się z żadnym zagrożeniem dla wynajmującego. Właściciel mieszkania może przy podpisywaniu umowy poprosić najemcę o zawarcie w niej oświadczenia, mówiącego o tym, że gdy upłynie okres najmu, najemca niezwłocznie opuści zamieszkiwane mieszkanie, udostępniając przy tym swój dokument tożsamości, który posłuży do jego wymeldowania. Jednak niezależnie od tego, czy taki zapis znajdzie się w umowie, czy nie – najemca i tak ma obowiązek wyprowadzić się i wymeldować z mieszkania z chwilą zakończenia umowy najmu.

Warto tutaj zaznaczyć, że to, czy najemca zamelduje się w wynajmowanym mieszkaniu, zależy tylko od niego i wynajmujący nie ma na to wpływu, ani nie jest potrzebny przy zameldowaniu najemcy w mieszkaniu. Do zameldowania wystarczy najemcy sama umowa najmu i jego oświadczenie, że planuje pozostać w wynajmowanym mieszkaniu przez jakiś okres lub na stałe.

Jeśli chodzi o kwestie wypowiedzenia umowy najmu z obcokrajowcem, proces ten nie różni się od standardowego wypowiedzenia. Tutaj też wszystko będzie zależało od rodzaju zawartej umowy: najem tradycyjny czy okazjonalny. A jeśli chodzi o wypowiedzenie umowy najmu obcokrajowcowi, to nawet jeśli jest zameldowany w wynajmowanym mieszkaniu, będzie musiał się z niego wyprowadzić, ponieważ pomimo zameldowania nie posiada on żadnych praw do danego lokalu. Taki stan rzeczy jest jedynie czysto administracyjny, nie cywilnoprawny. Aby mieć pełne prawa do mieszkania należy posiadać tytuł prawny do lokalu, a taki posiada jedynie właściciel mieszkania, nie najemca.

Umowa najmu z obcokrajowcem – jak ją skonstruować, by zabezpieczyć się przed przykrymi niespodziankami?

Jak powinna być skonstruowana umowa najmu z obcokrajowcem, by chroniła właściciela mieszkania przed ewentualnymi problemami. Dochodzenie swoich praw, jeśli obcokrajowiec wyjechał do rodzinnego kraju, w wielu przypadkach kończy się niepowodzeniem.

• Uważna identyfikacja najemcy wraz z okazaniem stosownych dokumentów

Najważniejszym krokiem będzie dokładna weryfikacja obcokrajowca – w tym celu należy poprosić o paszport ze zdjęciem albo kartę pobytu. Dodatkowo warto uzyskać informację na temat jego zatrudnienia oraz planowanego czasu pobytu – dzięki tej informacji będziesz mógł podpisać umowę najmu dokładnie do momentu zakończenia ważności wizy.

• Rodzaj umowy – najem okazjonalny, najem tradycyjny

Najem okazjonalny jest bardzo bezpieczną opcją, jeśli chodzi o wynajem mieszkania cudzoziemcowi. Przy takim rodzaju umowy nie obowiązuje ustawa o ochronie praw lokatorów, więc właściciel ma więcej możliwości, by szybciej rozwiązać umowę czy pozbyć się uciążliwego lokatora. Niestety w umowie okazjonalnej, najemca ma obowiązek wskazać lokal zastępczy, do którego będzie mógł się przeprowadzić w razie ewentualnej eksmisji – a to w przypadku cudzoziemcy może okazać się utrudnione.

Najem tradycyjny opiera się przede wszystkim na ustawie o ochronie praw lokatorów, a to powoduje, że rozwiązanie takiej umowy może być bardzo trudne, nawet w przypadku, gdy najemca zachowuje się w sposób niewłaściwy i nie płaci czynszu.

• Zaznaczenie, że umowa podlega polskiej jurysdykcji

Mogłoby się wydawać, że umowa najmu zawarta w Polsce będzie regulowana przez polskie przepisy prawa i ewentualne nieporozumienia i spory będą rozstrzygane przez polskie sądy. Jednak wcale nie jest to takie oczywiste w sytuacji, gdy problematyczny najemca wyjedzie do kraju ojczystego, zostawiając w Polsce nieuregulowane zobowiązania wynikające z tytułu najmu. Zabezpieczeniem przed taką sytuacją będzie zaznaczenie w umowie, że dokument podlega polskiemu prawu i jurysdykcji polskich sądów.

• Kaucja oraz termin trwania umowy

Następnym ważnym krokiem jest zadbanie o ustalenie kwestii związanych z otrzymywaniem kaucji – bez tego dochodzenie jakichkolwiek roszczeń z powodu uszkodzeń może zostać utrudnione. Ważna będzie tutaj również kwestia opłaty za media, ze względu na to, że umowy z cudzoziemcami są zazwyczaj podpisywane na krótki okres – dlatego też nie ma sensu przepisywać na najemcę liczników.

Nie należy zapominać o tym, że umowa najmu z obcokrajowcem powinna zostać spisana w dwóch językach – polskim i angielskim. Podobnie należy sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Upewnij się również, że najemca wszystko dobrze zrozumiał i nie ma wątpliwości co do warunków umowy. Na szczególną uwagę zasługują kwestie praw i obowiązków najemcy oraz wynajmującego, a także informacje odnoszące się do opłat (czynsz, media itp.).

• Określenie ile osób może zamieszkiwać lokal

Upewnij się, ile osób będzie zamieszkiwało w wynajmowanym mieszkaniu. Może zdarzyć się tak, że w celu maksymalnego ograniczenia wydatków, najemca będzie chciał podzielić mieszkanie między kilka osób. Z tego też powodu, przed podpisaniem umowy należy określić wraz z najemcą, ile osób będzie zamieszkiwało dany lokal – w kontrolowaniu, czy aby na pewno najemca stosuje się do pierwotnych założeń, pomocne będą wizytacje lokalu, zawsze jednak po wcześniejszym uprzedzeniu najemcy o takim zamiarze.

Wynajem mieszkania cudzoziemcowi może okazać się bardzo opłacalne dla inwestorów i osób chcących wynająć swoje prywatne mieszkanie. Jednak wiele osób obawia się, że taki wynajem będzie miał jakieś konsekwencje. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy tak naprawdę nie wiąże się z żadnym zagrożeniem i zameldowanie w mieszkaniu nie daje najemcy żadnych większych praw niż wtedy, gdyby nie był on zameldowany.

Przeczytaj także: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców

Kolejny artykuł

Umowa ustna najmu – kiedy ma zastosowanie?
Najpopularniejszą formą zawierania umowy najmu, jest pisemne podpisanie dokumentu zarówno przez najemcę, jak i wynajmującego. Takie rozwiązanie jest najbezpieczniejsze i obydwu stronom zapewnia prawa. Jednak istnieje również umowa ustna najmu, która nie jest zakazana przez prawo i może dojść do jej zawarcia. Kiedy to się dzieje, jak wykazać jej istnienie i czy umowa ustna jest tak samo ważna jak pisemna? Wyjaśniamy.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu