Najem okazjonalny – czy warto w taki sposób wynajmować mieszkanie?

Najem okazjonalny – czy warto w taki sposób wynajmować mieszkanie?

Oprócz standardowych umów, dla osób wynajmujących mieszkanie dostępny jest wyjątkowy rodzaj kontraktu. Zastanawiasz się co to? Najem okazjonalny – bo o nim tutaj mowa – jest rodzajem umowy, który ma na celu ochronę praw właścicieli mieszkań. Jeśli więc jesteś inwestorem i chcesz się ustrzec przed nieuczciwymi najemcami, umowa najmu okazjonalnego może być idealnym rozwiązaniem dla Ciebie.


Jakie informacje znajdziesz w tym artykule?

Z naszego artykułu dowiesz się, czym jest najem okazjonalny, czy warto rozważać taki rodzaj umowy? Podpowiemy także, na czym dokładnie ona polega i czy jest się czego obawiać?

Przejdź do akapitów:

 1. Najem okazjonalny – co to jest?
 2. Umowa najmu okazjonalnego mieszkania – na czym polega i co powinno się w niej znaleźć?
 3. Najem okazjonalny – czy warto się na niego zdecydować?

Najem okazjonalny – co to jest?

Najem okazjonalny został wprowadzony do polskiego prawa na mocy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego – co to? Jest to rodzaj umowy, która zawierana jest między właścicielem mieszkania a lokatorem. Najem okazjonalny przeznaczony jest zatem dla osób prywatnych, które planują zarabiać na wynajmowaniu mieszkania. Umowa taka może być podpisana jedynie przez właściciela lokalu, który nie prowadzi działalności gospodarczej w formie wynajmu mieszkań. Umowa musi być zawarta na czas określony, który nie może jednak przekroczyć 10 lat. Sporządzenie umowy najmu okazjonalnego będzie wiązało się z wizytą u notariusza i kosztem wynoszącym nie więcej niż 10% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Czyli w 2020 r. maksymalna opłata za taką umowę wynosi 260 zł brutto. Przygotowaną przez notariusza umowę wynajmujący musi dostarczyć do Urzędu Skarbowego w ciągu 2 tygodni. Jeśli spóźni się z dostarczeniem, umowa zostanie uznana za standardową umowę najmu.

Umowa najmu okazjonalnego mieszkania – na czym polega i co powinno się w niej znaleźć?

Wynajmowanie mieszkań jest popularnym sposobem na lokowanie pieniędzy. Większość transakcji między wynajmującym a najemcą przypieczętowanych jest klasyczną umową najmu. Skupia się ona w dużej mierze na ochronie praw lokatorów. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze będzie korzystne dla właściciela mieszkania. W przypadku, gdy trafi on na problematycznego lokatora, który nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań zawartych w umowie, właściciel będzie miał poniekąd związane ręce. Nawet jeśli najemca dostanie wypowiedzenie, może nie opuścić mieszkania w wyznaczonym terminie, a ze względu na ochronę praw lokatorów, wynajmujący nie ma prawa go tak po prostu eksmitować. Z pomocą przychodzi tutaj umowa najmu okazjonalnego, która powstała głównie po to, aby wspomóc właścicieli właśnie w takich nieprzyjemnych sytuacjach.

Najem okazjonalny – czy warto w taki sposób wynajmować mieszkanie? - 1

Umowa najmu okazjonalnego – co to dokładnie jest i na czym polega? Jest ona dość zbliżona do klasycznej umowy mieszkania (forma ta może być wykorzystana tylko przy najmie lokali mieszkalnych) i powinna zawierać następujące elementy:

 1. Tytuł umowy oraz data i miejsce jej zawarcia
 2. Dane osobowe najemcy i wynajmującego
 3. Przedmiot najmu
 4. Czas trwania umowy
 5. Warunki wypowiedzenia
 6. Wysokość czynszu oraz termin i forma płatności
 7. Wysokość kaucji oraz termin i forma płatności

Dodatkowymi punktami, które wchodzą w skład umowy najmu okazjonalnego, są oświadczenia związane z ewentualną eksmisją najemcy z wynajmowanego lokalu. Wśród tych deklaracji są:

 1. Oświadczenie, w którym najemca poddaje się egzekucji i deklaruje wyprowadzić się z wynajmowanego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu eksmisji
 2. Oświadczenie, w którym najemca wskazuje lokal, gdzie będzie mógł zamieszkać po nakazie eksmisji z wynajmowanego mieszkania
 3. Oświadczenie właściciela innego lokalu (może to być np. rodzic lub znajomy) zawierające zgodę na zamieszkiwanie go przez najemcę w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia najmowanego mieszkania.

Umowa najmu okazjonalnego, w przeciwieństwie do zwykłej umowy najmu, może być sporządzona jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przy jej finalizacji bierze udział także notariusz. Jednak sama umowa nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Załącznikiem umowy najmu okazjonalnego, który koniecznie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, będzie oświadczenie najemcy, w którym mowa o poddaniu się rygorowi egzekucji w zakresie opróżnienia lokalu. Dodatkowo wynajmujący ma prawo, aby wymagać od najemcy, aby podpis od właściciela innego lokalu, gdzie w razie eksmisji będzie mógł zamieszkać, był poświadczony notarialnie. Nie jest to jednak koniecznie i bez tego oświadczenie również będzie ważne.

Najem okazjonalny – czy warto się na niego zdecydować?

Główne obawy odnośnie najmu okazjonalnego wiążą się z lękiem przed tym, że umowa najmu okazjonalnego mieszkania pozbawia najemcę wszystkich praw zawartych w ustawie o ochronie praw lokatorów – a co za tym idzie, wynajmujący ma nieograniczone prawa i może zachować się niesprawiedliwie, np. eksmitując lokatora z dnia na dzień bez powodu. Nie jest to do końca prawdą. Wprawdzie w przypadku umowy najmu okazjonalnego niektóre zapisy z ustawy o ochronie praw lokatorów zostają złagodzone, jednak jeśli najemca przestrzega swoich zobowiązań i dba o wynajmowane mieszkanie, nie ma czego się obawiać.

Najemca może dostać nakaz eksmisji z powodu poniższych przyczyn:

 1. Kiedy spóźnia się z zapłatą czynszu albo innych opłat przez co najmniej 3 miesiące, pomimo otrzymania od właściciela pisemnego upomnienia z informacją o zamiarze wypowiedzenia umowy oraz wskazaniem dodatkowego miesiąca na spłatę zaległych i bieżących zobowiązań
 2. Kiedy bez uprzedniej pisemnej zgody właściciela podnajął lokal lub oddał mieszkanie do bezpłatnego używania
 3. Kiedy pomimo pisemnego upomnienia wciąż używa lokalu w sposób niezgodny z umową, nie dba o mieszkanie, dopuszcza się szkód, utrudnia życie domowników lub pozostałych mieszkańców budynku.

Dodatkowo istnieje jeszcze jeden powód do eksmisji. Może nastąpić ona wtedy, gdy najemca utracił możliwość zamieszkania w lokalu wskazanym w umowie i w międzyczasie nie uwzględnił nowego miejsca, w którym będzie mógł zamieszkać. Są to jedyne powody, dla których właściciel może chcieć w szybki sposób eksmitować lokatora swojego mieszkania.

Jeśli stoisz po drugiej stronie i jesteś inwestorem, najem okazjonalny będzie dla Ciebie bardzo dobrym rozwiązaniem. Opcja umowy okazjonalnej powstała bowiem po to, by dać właścicielom lokali większe prawa i uchronić ich przed ewentualnymi oszustwami ze strony najemców. Kiedy zawierasz umowę najmu okazjonalnego, masz możliwość szybszego pozbycia się nieuczciwych lokatorów.

Najem okazjonalny – czy warto w taki sposób wynajmować mieszkanie?- 2

Problemem może być czasami fakt, że warunkiem zawarcia umowy jest podanie przez najemcę miejsca, do którego może się udać po dostaniu wypowiedzenia. Dla zdecydowanej większości najemców nie powinien to być kłopot, mogą jednak zdarzyć się osoby, dla których będzie to problem.

Koszt podpisania umowy w formule najmu okazjonalnego wynosi nie więcej niż 260 zł. Jako że umowa w tej formie zabezpiecza interesy właściciela nieruchomości, to zwykle to on ponosi koszty jej podpisania. Nie jest to jednak prawnie uregulowane, więc w zależności od umowy między stronami może być też inaczej.

Odpowiadając na pytanie „najem okazjonalny, czy warto?” – tak, warto. Jeśli jesteś właścicielem, możesz dużo zyskać dzięki umowie okazjonalnej, natomiast jeśli jesteś najemcą i cechujesz się uczciwością, to nie masz się czego obawiać i najem okazjonalny również dla Ciebie będzie dobrym rozwiązaniem.

Dla osoby wynajmującej korzystnym rozwiązaniem będzie najem okazjonalny. Co to dokładnie jest? Najem okazjonalny chroni właściciela mieszkania przed nieuczciwymi lokatorami. Przy takim rodzaju najmu nie obowiązują przepisy prawne, które chroniłyby przed eksmisją – co jest dobre w przypadku kłopotliwych lokatorów. Wiąże się to z szybkim postępowaniem egzekucyjnym najemcy, a co za tym idzie – szybkim odzyskaniem mieszkania. Umowa zawierana jest na czas określony, a jedynymi opłatami, które trzeba ponieść, jest wizyta u notariusza.

Sprawdź, jak jeszcze przygotować się do inwestycji w mieszkanie.

Kolejny artykuł

Mieszkanie w stylu minimalistycznym – aranżacje
Mieszkanie w stylu minimalistycznym – aranżacje
Mieszkanie w stylu minimalistycznym to świetne i bezpieczne rozwiązanie, jeśli jesteś inwestorem i planujesz zakup lokalu pod wynajem. Styl minimalistyczny cechuje się przemyślanymi i harmonijnymi rozwiązaniami. Wyposażenie takiego mieszkania będzie oszczędne, ponieważ najważniejsza jest tutaj przestronność i prostota. Sprawdź, czym dokładnie wyróżnia się ten styl i jak według niego urządzić salon, kuchnię oraz łazienkę.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu