Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Podatek od nieruchomości 2023 – ile wynosi?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Od stycznia 2023 r. zmieniły się stawki podatku od nieruchomości – w 9 miastach podjęto decyzję o wprowadzeniu maksymalnych podwyżek. Ile dokładnie wynoszą opłaty i w których miastach trzeba zapłacić najwięcej?

Podatek od nieruchomości 2023 – ile wynosi?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Z artykułu dowiesz się, ile wynoszą aktualne stawki podatku od nieruchomości, kiedy obowiązek podatkowy powstaje i kogo dotyczy oraz w jakim terminie należy go opłacić.

Przejdź do akapitów:

Czego dotyczy podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości dotyczy gruntów, budynków lub ich części oraz budowli (lub ich części), które nie są budynkami i są wykorzystywane w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Podatek opłacają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki bez osobowości prawnej, jeśli są:

  • właścicielami nieruchomości,
  • właścicielami obiektów budowlanych,
  • samoistnymi posiadaczami nieruchomości,
  • samoistnymi posiadaczami obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów.

Podatek muszą więc opłacić m.in. właściciele mieszkań i domów oraz osoby, które zajmują się prowadzeniem działalności gospodarczej. W niektórych przypadkach podatek od nieruchomości dotyczy też posiadaczy nieruchomości lub ich części, czy też obiektów budowlanych lub ich części, jeśli te stanowią własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Zasady opłacania podatku od nieruchomości

W przypadku, gdy np. obiekt budowlany stanowi współwłasność mamy do czynienia ze zobowiązaniem solidarnym, które oznacza, że obowiązek opłacenia podatku spoczywa na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Ile wynoszą maksymalne stawki podatku od nieruchomości w 2023?

Maksymalne stawki podatku od nieruchomości są ustalane co roku przez Ministerstwo Finansów i opierają się na danych GUS o poziomie inflacji w pierwszym półroczu. Co istotne, w przypadku gruntów podstawę opodatkowania stanowi metr kwadratowy powierzchni, a w przypadku budynków lub ich części – metr kwadratowy powierzchni użytkowej.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, stawki podatku od nieruchomości zostały podniesione o 11,8%. To sprawia, że za metr kwadratowy budynku mieszkalnego opłata wzrośnie o 11 groszy i wyniesie nie więcej niż 1 zł. Z kolei podwyżka podatku z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wyniesie ponad 3 zł (przy czym nie może przekroczyć 28,78 zł).

Podatek za metr kwadratowy gruntu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie maksymalnie 1,16 zł. W przypadku pozostałych gruntów będzie to kwota 0,61 zł za mkw. – stawka dotyczy też działek pod domami jednorodzinnymi/ blokami.

W których miastach podatek od nieruchomości wynosi najwięcej?

Najwyższy podatek będą musieli zapłacić mieszkańcy 9 miast, gdzie zdecydowano się na zastosowanie wszystkich maksymalnych stawek. Takie ustalenia dotyczą: Wrocławia, Warszawy, Łodzi, Poznania, Gdańska, Bydgoszczy, Szczecina, Białegostoku oraz Olsztyna.

To sprawia, że stawki, w zależności od budynku/gruntu, wynoszą:

  • Nieruchomości mieszkalne – 1 zł za mkw.
  • Grunty (działalność gospodarcza) – 1,16 zł za mkw.
  • Pozostałe grunty – 0,61 zł za mkw.
  • Budynki lub ich części (działalność gospodarcza) – 28,78 zł za mkw.
  • Pozostałe budynki lub ich części – 9,71 zł za mkw.

Powstanie obowiązku podatkowego a wysokość podatku w opłatach lokalnych

Jednostki samorządu terytorialnego Opola, Krakowa, Gorzowa Wielkopolskiego czy Zielonej Góry ustaliły trochę niższe stawki. Przykładowo podatek za nieruchomości mieszkalne w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze wynosi 0,86 zł za mkw., w Krakowie – 0,98 zł, w Opolu – 0,99 zł. Dodatkowo Zielona Góra jest jedynym miastem, w którym, względem 2022 roku, obniżono podatek od pozostałych budynków lub ich części – dzięki temu wynosi on 5,24 zł.

Najmniej za nieruchomości mieszkalne, grunty oraz budynki związane z działalnością gospodarczą zapłacą mieszkańcy Kielc – kolejno 0,82 zł, 1,01 zł, 27,20 zł.

Do kiedy należy opłacić podatek od nieruchomości?

Termin opłacenia podatku zależy od tego, czy ma być opłacony przez osobę fizyczną, czy prawną.

Osoby fizyczne

Osoby fizyczne opłacają podatek od nieruchomości w ratach w poszczególnych terminach: 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada.

Warto przy tym pamiętać, że jeśli wysokość podatku nie przekracza 100 zł, należy opłacić całość podatku w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Osoby prawne

Osoby prawne opłacają podatek od nieruchomości miesięcznie, a raty są proporcjonalne do czasu trwania obowiązku podatkowego – w przypadku stycznia czas jest do 31 dnia, z kolei w pozostałych miesiącach należy opłacić ratę do 15. dnia.

W przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność jednoosobową, podatek opłacany jest zazwyczaj w 4 ratach, takich samych jak w przypadku osób fizycznych, tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Kto nie musi płacić podatku od nieruchomości?

Podatku od nieruchomości nie muszą opłacać właściciele gruntów oraz budynków, które są przeznaczone do prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Okoliczności uzasadniające wygaśnięcie obowiązku podatkowego, np. na gruntach gospodarstw rolnych

Podatku nie trzeba też opłacać od działalności rybackiej i leśnej – wyjątkiem są sytuacje, gdy dany teren przeznaczony jest pod działalność gospodarczą. Wtedy trzeba będzie zapłacić podatek od nieruchomości.

Zobacz pozostałe artykuły z działu prawa i finansów.

Kolejny artykuł

Służebność mieszkania – na czym polega i jak ją ustanowić?
Służebność mieszkania to gwarancja dożywotniego prawa do korzystania z wybranej części mieszkania. Najczęściej decydują się na to osoby spokrewnione. Co warto wiedzieć o służebności mieszkania oraz jak ją ustanowić
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu