Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Prawo budowlane 2021 – co warto wiedzieć?

Prawo budowlane reguluje działalności związane z budową oraz działaniami organów administracji publicznej z nią powiązanymi. Z biegiem lat powstają jednak liczne modernizacje, których celem jest np. uproszczenie czy usystematyzowanie ustawy lub wprowadzenie nowych rozwiązań. Prawo budowlane 2021 – co warto wiedzieć?

Prawo budowlane 2021 – co warto wiedzieć?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

W tym artykule, wraz z ekspertem Sebastianem Juszczakiem z PZFD, podpowiemy, jakie zmiany zapowiada prawo budowlane 2021 oraz jak nowe prawo budowlane wpłynie na budownictwo. Dowiesz się także, jakie zmiany zostaną wprowadzone w zakresie art. 29 Prawo budowlane. Poznasz również odpowiedź na pytanie, od kiedy nowe prawo budowlane wejdzie w życie.

Przejdź do akapitów:

Prawo budowlane

Ustawa Prawo budowlane istnieje, aby regulować działalności związane z projektowaniem, budową, utrzymaniem oraz rozbiórką obiektów budowlanych. Ustawa określa także zasady działania organów administracji publicznej powiązanych z tą dziedziną. Przepisy o prawie budowlanym ulegają nowelizacjom, które wpływają na usprawnienia i uproszczenia budowlanych i okołobudowlanych działań.

Nowelizacja prawa budowlanego – nowa definicja „obszaru oddziaływania obiektu”

Nowelizacja prawa budowlanego nadała nową definicję „obszaru oddziaływania obiektu”. Obecnie „obszar oddziaływania obiektu” oznacza teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. Zmiana definicji wpłynie na zawężenie kręgu osób niezbędnych np. do postępowania w sprawie pozwolenia na budowę czy zmianę ograniczeń związanych ze wznoszeniem budynków.

W dniu 19 września 2020 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego, której celem było uproszczenie i usprawnienie procesu inwestycyjnego. Jedną ze znaczących nowelizacji jest zawężenie definicji „obszaru oddziaływania obiektu” z art. 3 pkt 20 pr. bud. – ma ona znaczenie przy ustaleniu kręgu stron w postępowaniu o pozwolenie na budowę. – Sebastian Juszczak, Polski Związek Firm Deweloperskich

Nowelizacja – zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Prawo budowlane art. 29 – pozwolenie na budowę nie zawsze będzie konieczne

Zmodernizowana i usystematyzowana ustawa pozwoli na szybki podgląd, czy dany obiekt, który ma zostać wybudowany, wymaga pozwolenia na rozpoczęcie robót budowlanych.

Należy docenić usystematyzowanie przepisów dot. obiektów, których wzniesienie wymaga jedynie zgłoszenia, jak również tych niewymagających ani pozwolenia na budowę ani zgłoszenia. Wśród innych zmian możemy wskazać na wprowadzenie uproszczonego procesu legalizacyjnego, ograniczenie terminu, w którym organ może stwierdzić nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji o pozwoleniu na użytkowanie czy wprowadzenia nowej formy i zakresu projektu budowlanego. – Sebastian Juszczak, Polski Związek Firm Deweloperskich

Prawo budowlane 2021 – cyfryzacja procesu budowlanego

Nowelizacja prawa budowlanego będzie miała również miejsce w cyfryzacji procesu budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski i zawiadomienia o zakończeniu budowy będzie można składać w formie dokumentu elektronicznego. Składanie wniosków umożliwione jest na stronie e-budownictwo.gunb.gov.pl, na której dostępne są odpowiednie formularze do wypełnienia za pomocą profilu zaufanego.

W lipcu 2021 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego na mocy ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa. Jest ona związana z dalszą cyfryzacją procesu budowlanego. Na mocy nowelizacji będzie można złożyć kolejne wnioski elektronicznie np. wniosek o wydanie pozwolenia na budowę czy pozwolenia na użytkowanie. Innym ułatwieniem będzie możliwość dołączenia kopii niektórych dokumentów do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę zamiast oryginałów np. dotyczy to decyzji o warunkach zabudowy. – Sebastian Juszczak, Polski Związek Firm Deweloperskich

Nowelizacja prawa budowlanego – WT 2021, czyli dom energooszczędny

W 2021 roku przepisy prawa budowlanego dotyczące ochrony cieplnej budynków zostały zaostrzone, aby zbliżyć się do proekologicznej polityki Unii Europejskiej. Od stycznia obowiązują przepisy, które mają być kontynuacją przekształcania budynków mieszkalnych w takie, które osiągną zerowe zużycie energii elektrycznej. Norma WT 2021 znana również jako standard energetyczny WT 2021 akcentuje zmiany takie jak:

  • ograniczenie zapotrzebowania budynków na energię elektryczną,
  • zmniejszenie współczynnika przewodzenia ciepła przegród zewnętrznych i innych elementów konstrukcyjnych,
  • modernizację kotłów grzewczych.

Nowe przepisy określają współczynnik zużycia energii (współczynnik EP), który nie może zostać przekroczony w żadnym nowym obiekcie. Każdy rodzaj budynku wymieniony w Warunkach Technicznych rozporządzenia ma indywidualny współczynnik zużycia energii. Wskaźnik EP służy do określania rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do: ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowywania ciepłej wody użytkowej, oświetlenia.

Prawo budowalne umożliwia wcześniejsze oddanie do użytkowania obiektów budowlanych

Zmiany będą miały również zastosowanie z modernizacjach istniejących już budynków, np. zmiany ocieplenia czy dachu. Utraty ciepła następują również przez okna i drzwi balkonowe, które również zostały uwzględnione w przepisach. Sposób ogrzewania domu także powinien spełniać wymagania, dlatego tradycyjne kotły węglowe, olejowe czy gazowe nie spełnią norm, jakie określa prawo budowlane 2021. Alternatywą mogą zostać np. pompy ciepła czy kotły na pellet. Mieszkańcy, którzy planują remont, będą musieli dostosować swoje decyzje do tych proekologicznych norm określonych w regulacjach.

Poza zmianami w samym prawie budowlanym należy również pamiętać o zmianach w aktach wykonawczych. Mowa o przepisach związanych z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021 r. bardziej surowych norm dotyczących energooszczędności dla budynków, jak również o nowym rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. – Sebastian Juszczak, Polski Związek Firm Deweloperskich

Sprawdź również pozostałe artykuły z działu Prawo i Finanse.

Kolejny artykuł

Ceny ofertowe a transakcyjne w 2021
Zakup mieszkania wiąże się z koniecznością przygotowania odpowiedniego budżetu. Brak wiedzy na temat rynku nieruchomości wiąże się z obawą oszacowania błędnej wartości mieszkania lub przepłacenia za dany lokal. Jak uchronić się przed zbyt dużymi oczekiwaniami finansowymi sprzedającego i która z cen jest ostateczną? Poznaj ceny ofertowe a transakcyjne w 2021 roku.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu