Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Co to jest umowa kredytowa?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Zakup nowego mieszkania często wiąże się z zaciągnięciem kredytu. Z racji tego, że przeważnie chodzi o dużą kwotę, będziesz musiał związać się z bankiem na kilkanaście długich lat. Dlatego też koniecznie musisz przejrzeć różne oferty kredytowe i zebrać potrzebne informacje, aby podjąć dobrą decyzję i wybrać dla siebie najlepszą opcję.

Co to jest umowa kredytowa?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Z naszego artykułu dowiesz się, co to jest umowa kredytowa i z jakich elementów się składa. Podpowiemy także, o czym koniecznie musisz pamiętać zanim złożysz swój podpis treścią dokumentu.

Przejdź do akapitów:

Co to jest umowa kredytowa? To musisz wiedzieć!

Co to jest umowa kredytowa? Według Art. 69. Pr. Bank. „przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu”.

Umowa kredytowa to dokument, który zawierają ze sobą dwie strony: kredytobiorca oraz kredytodawca. Umowa kredytowa może odnosić się do kredytu gotówkowego lub kredytu hipotecznego. Niezależnie od tego, który kredyt Cię interesuje, dokument zawsze musi być spisany w formie pisemnej.

Umowa kredytu bankowego - powody, które unieważniają umowę kredytową

​Kredyt otrzymasz w terminie, który został określony w umowie. Pamiętaj, że podpisanie umowy kredytowej nie jest jednoznaczne z natychmiastowym otrzymaniem pieniędzy. Często jest tak, że podstawą do uruchomienia kredytu będzie przedstawienie kredytodawcy odpowiednich dokumentów, jak akt notarialny potwierdzający zakup nieruchomości, zaświadczenie o ustanowieniu hipoteki czy o ubezpieczeniu nieruchomości.

Cechy umowy kredytowej

Jakie są cechy umowy kredytowej? Umowa kredytowa składa się przede wszystkim z podstawowych danych. Na początku dokumentu muszą znaleźć się takie informacje jak:

 • imię i nazwisko,
 • miejsce i data podpisania umowy,
 • adres zameldowania,
 • numer PESEL,
 • numer i seria dowodu osobistego.

Następnie uwzględnione zostają takie kwestie jak:

 • kwota i waluta kredytu,
 • okres kredytowania,
 • termin, w jakim kredyt powinien zostać spłacony,
 • zasady spłaty kredytu,
 • cel, na który został zaciągnięty kredyt,
 • wysokość oprocentowania kredytu,
 • warunki zmiany kredytu,
 • sposób zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • zakres uprawnień banku do kontroli wykorzystania oraz spłaty kredytu,
 • terminy oraz sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych,
 • wysokość prowizji, o ile umowa ją przewiduje,
 • warunki zmian w umowie,
 • warunki rozwiązania umowy.

Bardzo ważne jest to, że uzyskany kredyt hipoteczny można wydać tylko na ten cel, który został określony w umowie kredytu. Przykładowo, kredyt hipoteczny możesz wziąć na zakup nowego mieszkania, działki budowlanej, czy na remont mieszkania. Jeśli zaczniesz wydawać pożyczone pieniądze na inne cele niż te określone w umowie, bank może złożyć wypowiedzenie umowy.

Bank, jeszcze przed załatwieniem ostatecznych formalności, powinien przesłać Ci wzór umowy kredytowej – w takiej samej formie, jaki będzie miała właściwa wersja dokumentu. Dzięki temu będziesz mógł na spokojnie zapoznać się z jej treścią. Pamiętaj, że zawsze, kiedy masz jakiekolwiek wątpliwości, możesz udać się po poradę do eksperta kredytowego.

Umowa kredytowa – na co zwrócić uwagę?

Przed podpisaniem tak zobowiązującego dokumentu, jakim jest umowa kredytowa, trzeba koniecznie dokładnie zwrócić uwagę na wszystkie istotne kwestie, zwłaszcza te, które budzą jakiekolwiek wątpliwości. Umowa kredytowa może być dla wielu napisana niezrozumiałym, specjalistycznym językiem. Dlatego też dobrym pomysłem będzie wcześniejsze zapoznanie się z podstawową terminologią z zakresu kredytów hipotecznych. Oczywiście w razie wątpliwości zawsze możesz poprosić o pomoc pracownika banku, który wytłumaczy Ci niezrozumiałe dla Ciebie pojęcia. Pracownik banku ma obowiązek wyjaśniać Ci wszystkie niejasne kwestie tak długo, aż będziesz całkowicie pewny, co podpisujesz.

Umowa kredytu hipotecznego - wypowiedź eksperta ds. finansów

​Wiele osób obawia się długofalowych konsekwencji, jakie niesie ze sobą umowa kredytowa, dlatego przy podpisywaniu umowy warto dobrze sprawdzić możliwość negocjacji warunków. Powodem do renegocjacji umowy może być kwestia wysokości oprocentowania, rodzaju zabezpieczenia kredytu, jak również terminów spłaty.

Dodatkowo przed przystąpieniem do wzięcia kredytu hipotecznego, warto sprawdzić swoją zdolność kredytową, którą można znaleźć w Biurze Informacji Kredytowej (BIK). Jest to ważne, ponieważ niezbędnym warunkiem do uzyskania kredytu – zwłaszcza na bardzo dużą kwotę – jest odpowiednia zdolność kredytowa, która zagwarantuje bankowi, że klient jest osobą wiarygodną i sumiennie wywiązującą się ze swoich zobowiązań.

Kiedy umowa kredytowa jest nieważna?

Unieważnienie umowy kredytowej będzie możliwe z kilku powodów. Pamiętaj, że nawet jeśli wyrazisz na coś zgodę, nie oznacza to, że będzie to bezdyskusyjne wiążące. Na szczęście prawo chroni kredytobiorców przed oszustwami, jak również własnymi decyzjami spowodowanymi niewiedzą.

Kiedy umowa kredytowa jest nieważna? Umowę kredytową, będąc kredytobiorcą, możesz podważyć w przypadku, gdy:

 • w umowie znajdują się zapisy niezgodne z prawem (np. narzucone odsetki są wyższe niż te określone ustawowo jako maksymalne),
 • w umowie znajdują się błędy formalne (brak podpisów czy brak danych osobowych),
 • brak zgody osoby trzeciej (np. współmałżonka) na ewentualną spłatę kredytu,
 • ustanowione zabezpieczenie kredytu jest nieproporcjonalne do kwoty kredytu (np. nałożenie hipoteki na mieszkanie lub dom, gdy pożyczka wynosi 10 tysięcy).

Umowa kredytu hipotecznego - najważniejsze informacje

Jeśli zobowiązujesz się do wzięcia kredytu np. na mieszkanie i wiąże się to z dużymi kwotami pieniędzy, warto, żebyś miał wiedzę na temat tego, czy możesz rozwiązać taką umowę i jeśli tak, to kiedy. Umowa kredytowa będzie nieważna w całości lub tylko w części w przypadku wyżej wymienionych punktów, ale także inne niejasności czy błędy w dokumencie mogą być podstawą do podważenia jej wiarygodności.

– Na co zwrócić uwagę przy umowie kredytowej? Przede wszystkim na dokładne przeczytanie dokumentu. Musisz koniecznie zapoznać się z każdym paragrafem umowy kredytowej, zrozumieć go i znać wszystkie konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem warunków umowy. – mówi Agnieszka Młodkowska z Obido Eksperci Finansowi.

Kiedy umowa kredytowa może zostać wypowiedziana ze strony banku? Oto kilka z powodów:

 • kredytobiorca nie wywiązuje się z terminami spłat kredytu,
 • zdolność kredytowa spłacającego kredyt znacznie spadła,
 • obniżyła się wartość zabezpieczenia kredytu,
 • kredytobiorca podał w umowie nieprawdziwe dane,
 • kredytobiorca przeznacza pożyczone pieniądze na inny cel niż ten określony w umowie.

Umowa kredytowa jest nieodłącznym elementem kredytu hipotecznego czy gotówkowego. Dopiero po jej podpisaniu możesz pożyczyć od banku ustaloną kwotę. Aby podjąć właściwą decyzję, musisz dokładnie zaznajomić się z ofertami bankowymi, a później z samym dokumentem – nietrudno bowiem przeoczyć istotną kwestię, a w grę wchodzą zazwyczaj duże pieniądze.

Zachęcamy również do przeczytania pozostałych artykułów, w których znajdziesz porady prawne i finansowe – istotne przy zakupie nowego mieszkania.

Kolejny artykuł

Ubezpieczenie mieszkania – na co zwrócić uwagę?
W życiu zdarza się wiele sytuacji losowych, niezależnych od nas, dlatego tak istotne jest ubezpieczenie mieszkania. Na co zwrócić uwagę, aby wybrać odpowiedni rodzaj polisy zgodny z naszymi potrzebami? Podpowiadamy.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu