Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Mieszkanie bez wkładu własnego – co warto wiedzieć?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Zakup mieszkania na kredyt hipoteczny wiąże się z koniecznością wniesienia odpowiedniego wkładu własnego. Niestety nie wszyscy posiadają wymaganą ilość oszczędności... Co w takiej sytuacji? Rozwiązaniem problemu może być program Mieszkanie bez wkładu własnego. Sprawdź, na czym dokładnie polega ten program i od kiedy możesz z niego skorzystać.

Mieszkanie bez wkładu własnego – co warto wiedzieć?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

W tym artykule wyjaśniamy, na czym polega program Mieszkanie bez wkładu własnego, do kogo jest skierowany i jakie warunki trzeba spełnić, aby można było otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego.

Przejdź do akapitów:

Polski Ład – mieszkanie bez wkładu własnego

Polski Ład wprowadza wiele nowych rozwiązań społeczno-gospodarczych, które mają na celu m.in. zmniejszenie nierówności społecznych – wynikających np. z sytuacji finansowej – i stworzenie takich warunków do życia, które będą komfortowe dla wszystkich obywateli.

Jednym z takich rozwiązań jest program Mieszkanie bez wkładu własnego, mający pomóc tym osobom, które chcą kupić mieszkanie lub dom na kredyt hipoteczny i zarabiają wystarczająco, aby spłacać comiesięczne raty kredytowe, jednak nie posiadają wymaganego przez banki wkładu własnego, koniecznego do uruchomienia kredytu.

Program Mieszkanie bez wkładu własnego pokryje wymagany wkład własny kredytów hipotecznych

Wiele banków wymaga wkładu własnego na poziomie 20%, co dla niektórych jest przeszkodą nie do pokonania, ponieważ nie posiadają takich oszczędności i przez to muszą odłożyć marzenie o własnym mieszkaniu na później. Naprzeciw tym osobom wychodzi rząd i proponuje program Mieszkanie bez wkładu własnego.

„Dzięki tej ustawie likwidujemy barierę braku środków na wkład własny wymagany do uzyskania kredytu hipotecznego na zakup mieszkania lub budowę domu. Chcemy w ten sposób zaspokoić potrzeby mieszkaniowe Polaków.” – tłumaczy Piotr Nowak, Minister Rozwoju i Technologii

Państwo, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego, daje kredytobiorcom gwarancję wkładu własnego, co pozwala na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na 100% wartości nieruchomości.

Mieszkanie bez wkładu własnego – warunki

Szczegółowe zasady programu Mieszkanie bez wkładu własnego zostały określone w Ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 roku.

Zgodnie z Ustawą gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia całości lub części wydatków związanych m.in. z budową domu jednorodzinnego lub nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej tego domu. Dodatkowo pokryte mogą zostać wydatki ponoszone w związku z zakupem mieszkania lub domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, jak również te, które stanowią wkład budowlany.

Co istotne, nieruchomości, na które zostanie udzielony gwarantowany kredyt mieszkaniowy będą ograniczone limitem cen za 1 m². Wpływ na limity będzie mieć m.in. dany rynek nieruchomości (pierwotny, wtórny). Limity mogą różnić się także w zależności od miasta.

Sprawdź: Zestawienie limitów cen lokali mieszkalnych i całkowitych kosztów nabycia spółdzielczego prawa w przeliczeniu na 1 m² powierzchni użytkowej obowiązujących w 1 kwartale 2024 r.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może otrzymać kredytobiorca, który prowadzi gospodarstwo domowe na terenie Polski lub też poza jej granicami, ale wtedy musi spełnić jeden z dwóch warunków. Kredytobiorca, który znajduje się poza terytorium kraju i stara się o gwarantowany kredyt mieszkaniowy musi albo posiadać obywatelstwo polskie, albo – gdy nie posiada tego obywatelstwa – prowadzić gospodarstwo domowe razem z osobą, która takie obywatelstwo posiada i kredyt zostanie im udzielony wspólnie.

Rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego to gwarantowany kredyt mieszkaniowy

Bardzo ważne jest także to, że starając się o kredyt hipoteczny z gwarancją wkładu własnego, osoby, które wchodzą w skład gospodarstwa domowego kredytobiorcy nie mogą posiadać prawa własności do innego mieszkania lub domu jednorodzinnego i w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o kredyt hipoteczny z gwarancją wkładu własnego nie dokonały zbycia takiego prawa. Wyjątek stanowią rodziny wielodzietne, które mogą posiadać jedno mieszkanie lub dom, ale o określonej powierzchni. W przypadku rodzin z dwójką dzieci powierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 50 m², z trójką dzieci – 75 m², a z czwórką – 90 m².

Program daje możliwość objęcia gwarancją części kredytu mieszkaniowego, której wysokość nie może być niższa niż 10% i wyższa niż 20% wydatków, na które zostaje udzielony kredyt. Wysokość gwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 000 zł, natomiast okres kredytowania musi wynieść minimum 15 lat. Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony do 31 grudnia 2030 roku.

Dodatkowo, aby uniknąć ryzyka kursowego, czyli nieoczekiwanych wahań kursu jednej waluty w stosunku do innej, kredyt hipoteczny na mieszkanie będzie musiał być udzielony w walucie polskiej.

Mieszkanie bez wkładu własnego – dla kogo?

Jak możemy przeczytać na stronie gov.pl, z programu Mieszkanie bez wkładu własnego mogą skorzystać zarówno single, pary, małżeństwa, jak i rodziny z dziećmi.

Dodatkowo istnieje opcja tzw. spłaty rodzinnej, która polega na tym, że razem z powiększaniem się rodziny, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie pomagał w spłacie części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. W przypadku rodzin, w których na świat przyjdzie drugie dziecko będzie to kwota 20 000 zł, natomiast w przypadku urodzenia się trzeciego dziecka i kolejnego kwota wyniesie 60 000 zł.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy na nowe mieszkanie bez wkładu własnego

Program stanowi idealne rozwiązanie dla wszystkich osób, które chcą kupić mieszkanie na rynku pierwotnym lub rynku wtórnym czy społecznym. Rozwiązanie będzie pomocne także w przypadku budowy własnego domu.

Kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego

Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego będą mogły udzielić wszystkie banki, które będą miały zawartą odpowiednią umowę z BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego).

Umowa pomiędzy danym bankiem a BGK będzie określała m.in. sposób dokonywania oceny zdolności kredytowej osoby starającej się o kredyt mieszkaniowy i warunki wypłat z tytułu gwarancji i spłat rodzinnych.

Koszty wynikające z udzielania gwarantowanych kredytów mieszkaniowych będą pokrywane ze środków Rządowego Funduszu Mieszkaniowego utworzonego w BGK.

Mieszkanie bez wkładu własnego – od kiedy?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego wszedł w życie 26 maja 2022 roku. Jest to duże ułatwienie i szansa dla wielu osób na otrzymanie kredytu, który można wykorzystać m.in. na zakup wymarzonego mieszkania lub domu.

Mieszkanie bez wkładu własnego – nowe warunki od 1 marca 2023

1 marca 2023 r. do programu Mieszkanie bez wkładu własnego zostały wprowadzone zmiany, które mają sprawić, że będzie on dostępny dla większej liczby osób starających się o kredy hipoteczny.

Najważniejsze zmiany:

  • Umożliwienie kredytobiorcom wniesienia większego wkładu własnego na poziomie nie wyższym niż 200 tys. zł.
  • Usunięcie przepisu o minimalnej wysokości gwarancji.
  • Podniesienie limitu ceny metra kwadratowego – nowe mnożniki wynoszą: 1,4 dla mieszkań z rynku pierwotnego i 1,3 dla mieszkań z rynku wtórnego.
  • Zmiana nazwy programu „Mieszkanie bez wkładu własnego” na program „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”.

Przeczytaj więcej o programie Rodzinny kredyt mieszkaniowy.

W obliczu wyzwań rynkowych ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym nabiera nowego brzmienia, tak by uelastycznić i ulepszyć program „Mieszkanie bez wkładu własnego”. Zmieni on nie tylko swoją nazwę na „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”, ale także bardziej odpowie na potrzeby rynkowe tak, by był dostępny dla jeszcze większej grupy klientów. Obecnie Bank Gospodarstwa Krajowego i banki kredytujące podejmują działania przygotowawcze do wdrożenia ww. zmian, których finalny kształt będzie znany po zakończeniu procesu legislacyjnego. – Piotr Natkański, dyrektor Biura Rozwoju i Sprzedaży w Departamencie Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego

Zobacz pozostałe artykuły.

Szukasz mieszkania bez wkładu własnego? Zobacz dostępne oferty:

Kolejny artykuł

Stopy procentowe – RPP podjęła odważną i zaskakującą decyzję
Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz zdecydowała się na zmianę stóp procentowych. Ekonomiści przewidywali podwyżkę o 0,5 pkt proc., odważniejsi o 0,75 pkt proc. Rada Polityki Pieniężnej rozwiewa wątpliwości – siódma podwyżka stóp procentowych wynosi 1 pkt proc.!
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu