Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytanie do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Wynajmowanie mieszkania może dostarczyć wielu problemów, zwłaszcza jeśli trafi się na nieuczciwych i nieodpowiedzialnych lokatorów. Najczęściej wynajmujący muszą mierzyć się z niepłaceniem czynszu przez najemców albo też nieszanowaniem cudzej własności i dewastowaniem mieszkania lub części wspólnych w budynku. W tym artykule podpowiemy, co zrobić w sytuacji, gdy najemca nie płaci czynszu.

Najemca nie płaci czynszu – co zrobić?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Kiedy najemca nie płaci czynszu, wynajmujący może podjąć odpowiednie kroki. Jednak na początku musi zapoznać się dokładnie z przepisami zawartymi w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o ochronie praw lokatorów. W tym artykule podpowiadamy, jak zgodnie z prawem poradzić sobie z problematycznym lokatorem, który zwleka z zapłatą czynszu. Dokładne uregulowania prawne oraz wynikające z nich prawa i obowiązki opisujemy poniżej.

Przejdź do akapitów:

Co zrobić, gdy najemca nie płaci czynszu? Postanowienia w umowie

Decydując się na rozpoczęcie wynajmowania mieszkania, koniecznie musisz poświęcić odpowiednią ilość czasu na kwestie związane z formalnościami. Umowa najmu mieszkania może zostać zawarta w dowolnej formie – nie jest tutaj zatem konieczne, aby została sporządzona formalnie i podpisana. Można też ją zawrzeć w sposób dorozumiany, m.in. na zasadzie umożliwienia innej osobie, aby korzystała z Twojego mieszkania w zamian za uiszczenie comiesięcznej kwoty.

Oczywiście warto, aby taka umowa została sporządzona w formie pisemnej, dzięki czemu będzie można w jasny sposób ustalić prawa i obowiązki zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Warto tutaj pamiętać jeszcze o dwóch istotnych kwestiach To, że umowa nie zostanie sporządzona w formie dokumentu, nie oznacza, że przestają obowiązywać przepisy z Ustawy o ochronie praw lokatorów. Dodatkowo przy sporządzaniu umowy najmu należy pamiętać o tym, aby określić czas, na który została ona zawarta. Jeśli dokument nie został sporządzony w formie pisemnej, a strony jedynie pomiędzy sobą ustaliły, że zostaje zawarta na okres przekraczający rok, będzie to oznaczało, że została zawarta na czas nieoznaczony (art. 660 Kodeksy cywilnego) – a wypowiedzenie takiej umowy ze strony wynajmującego może być dość problematyczne.

Najemca nie płaci czynszu - wypowiedzenie umowy najmu zawartej ustnie może być bardzo problematyczne

​​Sporządzając dokument, warto pamiętać o tym, aby umowa była poprawna i zawierała wszystkie niezbędne punkty – zwłaszcza te odnoszące się do czasu trwania najmu oraz warunków wypowiedzenia. Celem umowy jest jasne określenie praw i obowiązków obydwu ze stron: wynajmującego i najemcy. Trzeba tutaj też załączyć protokół zdawczo-odbiorczy, który pomoże w weryfikacji stanu mieszkania, aby sprawdzić, czy nie pogorszył się on podczas wynajmu.

Najemca nie płaci czynszu? Sprawdź regulacje Kodeksu cywilnego

Kodeks cywilny określa m.in. prawa i obowiązki wynajmującego i lokatora. Jednak decydując się na wynajem mieszkania, warto wiedzieć, że umowa najmu nie jest regulowana jedynie za pomocą przepisów Kodeksu cywilnego – tak naprawdę Kodeks cywilny pełni tutaj rolę pomocniczą. Najważniejsza przy wynajmie mieszkania jest Ustawa o ochronie praw lokatorów, o czym nie możesz zapominać. Tych przepisów nie da się też wykluczyć – nawet jeśli nie zawrzesz ich w umowie i oprzesz wszystko na Kodeksie cywilnym – Ustawa o ochronie praw lokatorów nadal będzie obowiązywała i musisz się do niej stosować.

Najważniejszym przepisem, który odnosi się do kwestii niepłacenia czynszu, jest Art. 672 Kodeksu cywilnego, który mówi, że jeśli najemca spóźnia się z zapłatą czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności, wtedy wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Oczywiście należy pamiętać o tym, że przy zamiarze wypowiedzenia stosunku najmu należy takie wypowiedzenie poprzedzić wezwaniem do zapłaty – wezwanie musi mieć koniecznie formę pisemną.

Najemca nie płaci czynszu - regulacje Kodeksu Cywilnego

​​Dodatkowo według Art. 685 Kodeksu cywilnego wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli najemca korzysta z lokalu w niewłaściwy sposób, niezgodny z obowiązującym porządkiem domowym albo sprawia, że korzystanie z innych lokali w budynku staje się uciążliwie.

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci?

Jeszcze zanim zdecydujesz się na wynajem mieszkania, musisz pamiętać o tym, że najemców chroni prawo lokatorów, a co za tym idzie w razie problemów z najemcą nie tak łatwo się go pozbyć. Tak naprawdę, jeśli najemca sprzeciwia się opuszczeniu najmowanego mieszkania pomimo zastosowanych kroków, jedynym sposobem rozwiązanie tego problemu jest wyrok sądowy i eksmisja. Wyjściem z tej sytuacji może być zrezygnowanie ze standardowego najmu i zdecydowanie się na najem okazjonalny, który ma na celu ochronę praw właścicieli mieszkań. Taką umowę z nieuczciwym najemcą łatwiej rozwiązać, ponieważ najemców nie chroni prawo lokatorów.

Jeśli właściciela i lokatora łączy standardowa umowa najmu i najemca nie płaci czynszu, nie pomagają też żadne rozmowy ani żadne wezwanie do zapłaty, można zdecydować się na 3 rozwiązania. Wśród sposobów, które chronią właścicieli przed niepłacącymi lokatorami można wymienić:

  • żądanie odsetek,
  • wypowiedzenie umowy,
  • wytoczenie sprawy w sądzie.

Przepisy Kodeksu cywilnego dają właścicielowi mieszkania prawo do żądania odsetek od lokatora za czas opóźnienia w płaceniu czynszu. Odsetki mogą zostać naliczone od kwoty czynszu albo od czynszu i pozostałych opłat. To jaka będzie wysokość odsetek, zależy od stopy procentowej, która jest ustalona przez Narodowy Bank Polski.

Sposoby, które chronią właścicieli przed nieuczciwymi lokatorami

​​W sytuacji, gdy lokator nie opłaca czynszu przez pełne 2 okresy, wynajmujący ma prawo, aby wypowiedzieć umowę wynajmowanego lokalu. Należy tylko pamiętać, że przed wypowiedzeniem umowy należy o takim zamiarze najemcę poinformować na piśmie i wysłać wezwanie do zapłaty zaległych kwot, a także wyznaczyć mu dodatkowy miesiąc, aby spłacił zaległości oraz bieżące opłaty.

Jak pozbyć się lokatora, który nie płaci czynszu pomimo zastosowania powyższych sposobów? W ostateczności, jeśli poprzednie rozwiązania nie przyniosły oczekiwanego efektu, można zdecydować się na załatwienie sprawy w sądzie. Jeśli zadłużenie najemcy nie przekracza 20 000 złotych, sprawa zostanie załatwiona w postępowaniu uproszczonym, dlatego ważne jest, aby na dochodzenie swoich praw drogą sądową zdecydować się, zanim zadłużenie przekroczy tę kwotę. Jeśli nawet po wydaniu wyroku przez sąd najemca nadal nie spłaci swoich zaległości, wtedy właściciel może uzyskać tytuł wykonawczy i dokonać egzekucji. W toku egzekucji możliwe są dwie opcje: zajęcie wynagrodzenia najemcy za pracę albo zastaw rzeczy ruchomych należących do najemcy.

Należy tutaj pamiętać, że niektórych osób nie da się eksmitować, niezależnie od wyżej podjętych kroków. Wśród nich znajdują się kobiety w ciąży, osoby niepełnosprawne, obłożnie chore, osoby posiadające status bezrobotnego, a także osoby małoletnie. Tych lokatorów można eksmitować, dopiero gdy zostanie im przyznany lokal socjalny, do którego będą mogły się przeprowadzić.

Właściciel mieszkania umowę najmu można rozwiązać tylko z niektórymi osobami

​​Dobrym sposobem, aby uchronić się przed problematycznymi lokatorami – jeszcze zanim zaczniesz wynajmować swoje mieszkanie – jest skorzystanie z pomocy agencji nieruchomości i zlecenie jej zajęcia się sprawami związanymi z wynajmem mieszkania. Agencja bardzo zwraca uwagę na osoby, które mają zacząć najmować mieszkanie – weryfikuje je i sprawdza ich możliwości finansowe, aby mieć pewność, że sprostają zobowiązaniom finansowym. Nieuczciwi lokatorzy mają mniejsze skrupuły wobec samego właściciela niż agencji nieruchomości.

Jeśli zastanawiasz się, co zrobić, gdy najemca nie płaci czynszu, warto abyś dobrze poznał Ustawę o ochronie praw lokatorów, która zabezpiecza najemców, także tych nieuczciwych. Niestety pozbycie się problematycznego lokatora może sprawić niemałe kłopoty, dlatego musisz być świadomy tego, w jaki sposób możesz sobie poradzić w takiej sytuacji. Dobrym wyborem, by ustrzec się przed nieuczciwymi najemcami i móc w szybszy sposób pozbyć się ich z mieszkania jest zawarcie najmu okazjonalnego.

Sprawdź także jakie prawa i obowiązki ma wynajmujący, a jakie najemca.

Kolejny artykuł

Wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego – kiedy i na jakich zasadach jest możliwe?
Wynajmujesz mieszkanie, a najemca zaczął sprawiać problemy? Jeśli rozmowy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, powinieneś dowiedzieć się, z jakich powodów może nastąpić wypowiedzenie umowy najmu przez wynajmującego, tak aby było to zgodne z prawem.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu