Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Wcześniejsza spłata kredytu hipotetycznego a odsetki – co musisz wiedzieć?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki? Marzeniem każdej osoby zaciągającej kredyt hipoteczny jest jak najszybsza jego spłata. Czasem staje się to możliwe. Niespodziewany zastrzyk gotówki, zwiększenie zarobków związane ze zmianą pracy, czy chociażby pomoc rodziców – to wszystko sprawia, że można przyspieszyć spłatę zobowiązania wobec banku.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotetycznego a odsetki – co musisz wiedzieć?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Jakie są warunki, zasady, a przede wszystkim koszty wcześniejszej spłaty kredytu? Czy kredyt hipoteczny można spłacić wcześniej? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w tym artykule.

Przejdź do akapitów:

Większość ludzi, chcących kupić własne lokum, nie dysponuje odpowiednią ilością gotówki. Kredyt hipoteczny to niezaprzeczalnie najlepsze rozwiązanie, ułatwiające zakup własnego mieszkania czy domu. Najprościej ujmując, kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka. Z kolei hipoteka to ograniczone prawo rzeczowe, dzięki któremu wierzyciel (w tym przypadku bank) otrzymuje odpowiednie zabezpieczenie, na wypadek sytuacji, w której nie będziemy spłacali zaciągniętego kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotetycznego a odsetki

Na podstawie umowy o kredycie hipotecznym, bank przekazuje kredytobiorcy środki w kwocie ustalonej przez strony. Kredyt hipoteczny można przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu, budowę domu, zakup działki budowlanej lub remont nieruchomości.

Jednym z warunków przy zaciąganiu kredytu hipotecznego jest wkład własny, czyli kapitał, który należy posiadać, wnioskując o kredyt mieszkaniowy. Im większy wkład własny, tym kwota kredytu jest mniejsza, a raty niższe. Aktualnie minimalna wysokość wkładu własnego to 20%, jednak niektóre banki są gotowe udzielić pożyczki przy wkładzie własnym wynoszącym 10%. – tłumaczy Agnieszka Młodkowska, Obido Eksperci Finansowi

Gdy dysponujemy już odpowiednimi środkami, określana jest maksymalna wartość kredytu jaki może zostać nam udzielony. Wysokość pożyczki zależy od wartości nieruchomości oraz od naszej zdolności kredytowej, wynikającej z sytuacji finansowej.

Wybierając kredyt hipoteczny, należy zwrócić uwagę na jego koszty. Należą do nich oprocentowania kredytów hipotecznych, prowizje, okres karencji (okres spłaty samych odsetek bez kapitału głównego), jak również obowiązkowa składka ubezpieczeniowa. Oprocentowanie kredytu hipotecznego to połączenie marży oraz stopy referencyjnej. Dodatkowo na całkowity koszt kredytu składają się również czas spłaty oraz wakacje kredytowe. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem porównywania ofert jest RRSO. Platforma obido oferuje bezpłatny kontakt z ekspertem kredytowym, który pomoże w uzyskaniu kredytu.

A co w sytuacji, kiedy kredyt udało nam się już uzyskać i w trakcie trwania umowy kredytowej chcielibyśmy go nadpłacić. Czy kredyt hipoteczny można spłacić wcześniej? Czy możliwy jest zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu?

Czy kredyt hipoteczny można spłacić wcześniej?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest możliwa, a bank nie może jej zablokować. Zaciągając pożyczkę zobowiązujemy się do zwrotu pożyczonej kwoty kapitału wraz z naliczonymi przez bank odsetkami, jak i wszelkimi innymi opłatami, w ustalonym czasie.

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego - warunki przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego

​Spłata naszego zobowiązania rozłożona jest na raty kapitałowo-odsetkowe, czyli spłatę faktycznie zaciągniętego długu, oraz odsetki naliczone według stopy procentowej przez bank, stanowiących wynagrodzenie dla banku za udzielenie pożyczki.

Zanim podejmiemy decyzję o wcześniejszym zwrocie zaciągniętej pożyczki, warto zajrzeć do umowy podpisanej z bankiem i sprawdzić, jakie warunki wcześniejszej spłaty kredytu ona zakłada oraz przekalkulować dodatkowe koszty wynikające z przedterminowej spłaty zobowiązania. W niektórych bankach taka opcja jest zupełnie darmowa, co dla kredytobiorcy jest niesamowicie korzystnym rozwiązaniem. – wyjaśnia Agnieszka Młodkowska, Obido Eksperci Finansowi

Prawo do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego zapewnia Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, która reguluje wszelkie kwestie związane z wzięciem i spłatą kredytu. Art. 48 tej ustawy mówi, że konsument ma prawo do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie, w każdym czasie. Konsument nie musi również wcześniej informować kredytodawcy o takim zamiarze. Drugim aktem prawnym poruszającym tę kwestię jest Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Art. 38 tejże ustawy także gwarantuje konsumentowi prawo do całościowej lub częściowej spłaty kredytu hipotecznego przed terminem określonym w umowie. Konsument wnioskuje do kredytodawcy o przekazanie informacji o kosztach spłaty całości lub części kredytu przed terminem zawartym w umowie. Kredytodawca jest zobligowany przekazać wyczerpujące informacje konsumentowi w ciągu 7 dni roboczych.

Wiemy już, że wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest możliwa. Jak zatem wygląda kwestia odsetek?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego a odsetki

Umowa kredytowa podpisywana pomiędzy kredytobiorcą a kredytodawcą zakłada, że bank zobowiązuje się do wypłaty kredytu w zamian za wynagrodzenie w postaci odsetek, jak również innych opłat i prowizji, dlatego też wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego nie jest dla niego zbyt korzystna.

Zasady wynikające z wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego

A jak wygląda zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu? Jakie zasady obowiązują?

Zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu hipotecznego

Co dzieje się w momencie, gdy decydujemy się zwrócić do banku pożyczone pieniądze wcześniej niż było to ustalone? W sytuacji, gdy spłacamy całą kwotę kredytu przed terminem, całkowity koszt kredytu hipotecznego zostaje obniżony o odsetki i inne koszty kredytu, również te poniesione przed jego spłatą, proporcjonalnie do czasu, o który skrócono obowiązywanie umowy. Koszty takie to np. odsetki, opłaty, prowizje, podatki, marże. Nie wlicza się do tego kosztów opłat notarialnych. Jest to zdecydowana korzyść dla kredytobiorcy.

Pozbywając się obciążenia, jakim jest kredyt hipoteczny, odzyskamy część odsetek, jak również i część prowizji, która została uregulowana już na początku. W przypadku umowy kredytowej zawartej na 30 lat i wcześniejszej spłaty dokonanej po okresie 20 lat, bank odda nam jedną trzecią opłaconej prowizji. Również w kwestii ubezpieczenia, wszystko odbywa się identycznie jak w przypadku zwrotu prowizji. W przypadku spłaty tylko części kredytu hipotecznego, czyli nadpłaty, kredytobiorca wskazuje we wniosku, co bank ma zrobić z nadpłatą. Dodatkowe środki mogą skrócić czas kredytowania lub zmniejszyć raty kredytu, nie zmieniając terminu spłaty.

Kredyt hipoteczny – wcześniejsza spłata

Jak widać, wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego jest możliwa i w wielu przypadkach może być również korzystna. Oprócz komfortu psychicznego oraz dużej oszczędności, poprawia się również nasza zdolność kredytowa, a bank przestaje być właścicielem naszego domu czy mieszkania. Już na początku, podczas zawierania umowy kredytowej z bankiem, możemy zweryfikować tę kwestię i wybrać bank z najlepszą ofertą. Najkorzystniejsza jest spłata kredytu hipotecznego po trzech latach, jednak wcześniej nie jest to zabronione. W sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni jak postępować, warto zwrócić się o pomoc do eksperta ds. finansów.

Przeczytaj także: Koszty kredytu hipotecznego – sprawdź, co musisz wiedzieć przed wizytą w banku

Kolejny artykuł

Odbiór mieszkania przed pozwoleniem na użytkowanie – czy to możliwe i z jakimi konsekwencjami się wiąże?
Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego to dokument, który otrzymuje się po zakończeniu prac budowlanych i wcześniejszej, pozytywnej kontroli nadzoru budowlanego. Pozwolenie jest konieczne, aby móc rozpocząć legalne korzystanie z lokalu mieszkalnego. Jednak czy odbiór mieszkania przed pozwoleniem na użytkowanie jest możliwy? A jeśli tak, to z jakimi konsekwencjami jest to związane?
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu