Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Wymeldowanie z mieszkania – co musisz wiedzieć?

Ula Olczak
Ula Olczak

Wymeldowanie z mieszkania należy zgłosić nie później niż w dniu wyprowadzki – można zrobić to nie tylko w urzędzie gminy, ale również online. Wymeldowanie może wystąpić także bez zgody osoby zameldowanej, jednak wymagane są do tego pewne podstawy.

Wymeldowanie z mieszkania – co musisz wiedzieć?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

W tym artykule dowiesz się, na czym polega wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Podpowiemy też, czy wymeldowanie innej osoby jest możliwe oraz jakie formalności należy spełnić, by tego dokonać.

Przejdź do akapitów:

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego – czy jest obowiązkowe?

Meldunek, choć służy głównie celom ewidencyjnym, uznawany jest za obowiązkowy. Podobnie sprawa wygląda z wymeldowaniem – każda osoba zmieniająca swoje miejsce pobytu stałego, powinna się z niego wymeldować, najpóźniej w dniu wyprowadzki. Te przepisy uznawane są jednak za archaiczne, ich niedopełnienie nie jest uznawane za wykroczenie, nie występują z tego tytułu też żadne sankcje administracyjne.

Istnieją dwa rodzaje meldunku – stały i czasowy (dłuższy niż 3 miesiące). Pierwszy z nich obowiązuje, gdy osoba zamieszkująca traktuje dane miejsce jako stały dom, drugie występuje w przypadku krótszego zamieszkiwania (np. w związku z zatrudnieniem czy studiami) i wygasa samoczynnie po określonym terminie. Jednocześnie można posiadać jeden meldunek stały i jeden czasowy.

Zameldowanie i wymeldowanie z pobytu stałego służy przede wszystkim do ewidencji ludności

Więcej o meldunku przeczytasz w artykule: Kupno mieszkania a meldunek – kiedy należy załatwić formalności po zakupie mieszkania?

Jak się wymeldować?

Wymeldowanie z mieszkania to prosty proces, który można wykonać zarówno w urzędzie, jak i przez internet. Jak się wymeldować z mieszkania?

Jeśli chcemy wymeldować się w urzędzie, niezbędny do tego będzie dokument tożsamości – dowód osobisty lub paszport, a także formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego – można go wydrukować samodzielnie lub skorzystać z formularzy dostępnych w urzędzie gminy. W formularzu należy wprowadzić dane osobowe: nazwisko, imię lub imiona, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia oraz dane kontaktowe: numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Niezbędny jest także własnoręczny podpis.

Wymeldowanie może nastąpić również przez pełnomocnika – pełnomocnictwa możesz udzielić wyłącznie na piśmie, nie jest tu konieczny notariusz.

Rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni wymeldowują z pobytu stałego osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione i dzieci do 13 lat) oraz osoby, których zdolność do czynności prawnych jest ograniczona (osoby częściowo ubezwłasnowolnione i dzieci od 13 do 18 lat).

Wymeldowanie online – wymelduj się bez wychodzenia z domu

Kolejnym sposobem na wymeldowanie z mieszkania jest skorzystanie z przeznaczonej do tego strony internetowej. Nie potrzebujemy do tego urzędnika, a informacja zwrotna dostępna jest od razu po wymeldowaniu.

Aby wymeldować się przez internet niezbędny jest profil zaufany, kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego lub certyfikat podpisu osobistego (posiadają go osoby, które we wniosku o e-dowód wyraziły chęć na posiadanie tego certyfikatu). Wymeldowanie przez internet może zostać wykonane przez pełnomocnika.

Podobnie jak w przypadku tradycyjnej metody, wymeldować możemy także osoby, które nie posiadają zdolności do czynności prawnych.

Czy właściciel mieszkania może wymeldować osobę zameldowaną na pobyt stały?

Każda osoba posiadająca umowę najmu może zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu, niezależnie od tego, czy właściciel wyraża na to zgodę. Nawet gdyby w umowie znajdował się zapis o zakazie meldunku, nie ma on zastosowania. Warto zabezpieczyć się zatem zapisem o czasowym funkcjonowaniu meldunku, np. do czasu zakończenia lub wypowiedzenia umowy najmu.

Dopełnienie obowiązku wymeldowania z pobytu stałego

Właściciel mieszkania może zgłosić chęć wymeldowania osoby z danej nieruchomości, jeśli osoba ta wyprowadziła się na stałe i nie dopełniła obowiązku wymeldowania. Najszybciej można zrobić to drogą polubowną – możemy poprosić dawnego lokatora o wymeldowanie się z naszego mieszkania. Jeśli okaże się to nieskuteczne lub nie posiadamy kontaktu do tej osoby, składamy wniosek o jej wymeldowanie. Proces ten zwykle jest czasochłonny.

Wniosek o wymeldowanie innej osoby możesz złożyć, jeśli posiadasz uprawnienie do mieszkania czy domu oraz wiesz, że dana osoba wyprowadziła się z lokalu i już do niego nie wróci, a mimo to jest w nim zameldowana.

Jak wymeldować kogoś z mieszkania? Wniosek o wymeldowanie

Aby wymeldować kogoś z mieszkania, konieczne jest potwierdzenie, że wyprowadzka ma charakter stały – oznacza to, że dana osoba nie może przebywać tymczasowo u rodziny czy na wyjeździe. Tylko wtedy, gdy zostaną spełnione te przesłanki, możemy starać się o wymeldowanie innej osoby.

Kolejno należy wybrać się do odpowiedniego urzędu i wypełnić tam wniosek o wymeldowanie. W formularzu zawieramy informację o tym, że dana osoba nie mieszka już w lokalu i z pewnością do niego nie wróci. Urzędnicy weryfikują podane informacje i stan faktyczny. Możliwy jest tu wywiad środowiskowy – sąsiedzi mogą potwierdzić opuszczenie mieszkania przez daną osobę.

Wniosek o wymeldowanie powinien wskazywać:

  • dane właściciela lokalu oraz osoby zameldowanej,
  • pesel, datę i miejsce urodzenia,
  • adres dotychczasowego miejsca pobytu,
  • numer telefonu lub poczta e-mail,
  • zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych osób fizycznych,
  • okoliczności potwierdzające opuszczenie lokalu przez osobę, którą chcemy wymeldować.

Do wniosku należy dołączyć:

  • kserokopię dokumentów potwierdzających prawo do lokalu (np. wypis z księgi wieczystej, wyrok orzekający eksmisję, umowę najmu),
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji (10 zł),
  • potwierdzenie pełnomocnictwa – gdy nie możesz osobiście brać udział w postępowaniu administracyjnym możesz wyznaczyć pełnomocnictwo, dokument potwierdzający udzielone pełnomocnictwo kosztuje 17 zł.

Przeprowadzone postępowanie administracyjne i pozytywna weryfikacja pozwolą na wydanie przez urząd decyzji w sprawie wymeldowania osoby.

(Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego).

Wniosek o wymeldowanie z pobytu stałego

Zobacz inne artykuły.

Kolejny artykuł

Wrześniowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej przynosi kolejną podwyżkę
Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje dotychczasową tendencję i zarządza 11 podwyżkę stóp procentowych. Tym razem zmiana jest kosmetyczna i wynosi zaledwie 25 pkt bazowych.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu