Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Cesja kredytu hipotecznego – na czym polega?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

Niektóre sytuacje życiowe sprawiają, że nie musimy już spłacać kredytu hipotecznego i takie zobowiązanie powinno zostać przeniesione na inną osobę. Przeniesienie kredytu hipotecznego ma miejsce najczęściej w przypadku rozwodu, gdy miłość już się skończyła, ale pozostał jeszcze wspólny kredyt na mieszkanie...

Cesja kredytu hipotecznego – na czym polega?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Z tego artykułu dowiesz się, na czym polega cesja kredytu hipotecznego, kiedy można przenieść kredyt hipoteczny na inną osobę i kto może skorzystać z tego rozwiązania. Poznasz również koszty związane z cesją kredytu hipotecznego.

Przejdź do akapitów:

Cesja kredytu hipotecznego – co to jest?

Cesja kredytu hipotecznego polega na dobrowolnym przeniesieniu kredytu na inną osobę. Cesja stanowi umowę cywilnoprawną i zostaje zawarta pomiędzy obecnym kredytobiorcą a osobą, na którą zostają przeniesione wszystkie aktualne zobowiązania związane ze spłacanym kredytem.

Umowa może zostać spisana dopiero wtedy, gdy obydwie strony wyrażą zgodę na to, by przenieść kredyt hipoteczny. Bardzo ważna przy cesji kredytu hipotecznego będzie także sytuacja finansowa osoby, która przejmie spłatę kredytu. Bank sprawdzi bowiem zdolność kredytową „nowego” kredytobiorcy i jeśli będzie ona niewystarczająca, przepisanie kredytu hipotecznego będzie niemożliwe.

Sprawdzenie kredytobiorcy jest niezbędnym krokiem, ponieważ kredyt wzięty np. przez małżonków, oznaczał wspólną zdolność kredytową, a co za tym idzie – korzystniejsze warunki kredytowania. Wzięcie kredytu w pojedynkę może wiązać się z zupełnie innymi, gorszymi warunkami albo też z możliwością nie otrzymania kredytu ze względu na niesatysfakcjonującą historię kredytową.

Dokonanie cesji kredytu hipotecznego

Co w takiej sytuacji, gdy bank źle oceni zdolność kredytową i nie udzieli zgodny na przepisanie kredytu? Nad zdolnością kredytową można popracować, ponieważ istnieje kilka sposobów na to, by poprawić swoją wiarygodność w oczach banku i zyskać możliwość na ponowne rozpatrzenie wniosku. Przede wszystkim należy zadbać o pozytywną historię w BIK i uporządkowanie ewentualnych zaległych zobowiązań. Warto także rozważyć dołączenie do kredytu innego współkredytobiorcy, dzięki czemu będzie można zwiększyć swoje szanse na otrzymanie kredytu hipotecznego.

Można też po prostu, o ile środki finansowe na to pozwalają, zdecydować się na nadpłatę kredytu hipotecznego do takiego poziomu, który będzie zgodny z możliwościami finansowymi kredytobiorcy i umożliwi mu samodzielną spłatę zobowiązania po cesji kredytu.

Cesja kredytu hipotecznego na inną osobę

Cesję kredytu hipotecznego najczęściej przeprowadza się po rozwodzie, gdy dochodzi do podziału majątku oraz regulacji aktualnych zobowiązań. Jeśli jeden z małżonków zostaje w mieszkaniu, które zostało kupione na kredyt, to wtedy zazwyczaj już tylko on jest odpowiedzialny za dalszą spłatę tego kredytu.

Jeśli kredyt został wzięty wspólnie przez małżonków i po rozwodzie nie zadbają o cesję, to bank nadal będzie traktował dane zobowiązanie jako wspólne, nawet jeśli jedna z osób zmieni adres zamieszkania i nie będzie mieć już nic wspólnego z tym mieszkaniem, na którym ciąży zobowiązanie wobec banku.

Przeniesienie kredytu hipotecznego - dokonanie cesji i podpisanie aneksu

Aby sfinalizować cesję kredytu hipotecznego należy udać się do banku i przedstawić tę osobę, która ma stać się jedynym kredytobiorcą. Gdy obie strony wyrażą zgodę na przeniesienie kredytu, bank będzie mógł rozpocząć proces sprawdzania potencjalnego kredytobiorcy – ważne będzie m.in. źródło dochodu, rodzaj zatrudnienia i wysokość zarobków. Po pozytywnym przejściu procesu, będzie możliwe podpisanie umowy i przeniesienie hipoteki na konkretną osobę.

Cesja kredytu hipotecznego – dokumenty

Aby przepisanie kredytu hipotecznego było możliwe, osoby, które przystępują do tej procedury powinny posiadać ze sobą odpowiednie dokumenty. Warto także zaznajomić się z wymaganiami danego banku, ponieważ cesja kredytu hipotecznego jest dość indywidualną kwestią i każdy bank może mieć inne wymagania odnośnie dostarczonych zaświadczeń.

Najważniejsze dokumenty przy cesji kredytu hipotecznego:

  • dokumenty potwierdzające tożsamość aktualnych współkredytobiorców,
  • umowa kredytowa,
  • dokumenty związane z nieruchomością – takie jak np. akt notarialny, umowa deweloperska czy odpis z księgi wieczystej,
  • dokumenty potrzebne do sprawdzenia zdolności kredytowej osoby, która ma zostać wyłącznym kredytobiorcą (np. zaświadczenie o dochodach i umowa o pracę).

Cesja kredytu hipotecznego – koszt

Cesja kredytu mieszkaniowego wynosi zazwyczaj kilkaset złotych. Opłaty z tytułu przeniesienia kredytu pobierane są za m.in. za rozpatrzenie wniosku w związku ze zmianą kredytobiorcy oraz sporządzenie aneksu do umowy kredytowej. Koszty cesji kredytu mogą zamknąć się w kwocie 500 zł, ale przed przystąpieniem do cesji, najlepiej dowiedzieć się od wybranego banku, ile wynoszą wszystkie opłaty, które wiążą się z tym procesem.

Koszty cesji kredytu hipotecznego

Zobacz pozostałe artykuły.

Kolejny artykuł

Darowizna mieszkania – wszystko, co musisz wiedzieć
Darowizna mieszkania to nieodpłatne przekazanie nieruchomości. Na ten niemały gest najczęściej decydują się członkowie rodziny – zwykle rodzice przekazujący nieruchomość dzieciom.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu