Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Czym jest świadectwo energetyczne i kto musi je posiadać?

Ilona Łyżczarz
Ilona Łyżczarz

28 kwietnia 2023 r. został wprowadzony obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej. Sprawdź, czym dokładnie jest świadectwo energetyczne, kiedy jest konieczne i co grozi za brak posiadania dokumentu.

Czym jest świadectwo energetyczne i kto musi je posiadać?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Z tego artykułu dowiesz się, czym jest świadectwo energetyczne, jakich nieruchomości dotyczy i kiedy trzeba je przedstawić. Tłumaczymy też od czego zależy koszt świadectwa energetycznego i co grozi za brak posiadania dokumentu.

Przejdź do akapitów:

Świadectwo energetyczne – czego dotyczy?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który zawiera informacje o zapotrzebowaniu danej nieruchomości na energię potrzebną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia oraz przygotowania ciepłej wody. Dokument zawiera też zalecenia dotyczące poprawy efektywności energetycznej budynku, która pomoże zmniejszyć zapotrzebowanie na energię, a tym samym przyczyni się do obniżenia kosztów i większej troski o środowisko.

Informacje zawarte w dokumencie pozwalają na orientacyjne wyliczenie rocznego zapotrzebowania na energię i poznanie kosztów wynikających z użytkowania energii. Dane są zaprezentowane w formie klasy energetycznej, określającej ilość energii, która jest niezbędna do utrzymania odpowiedniej temperatury w budynku.

Świadectwa energetyczne obowiązkowe przy sprzedaży i najmie

W świadectwie energetycznym znajdują się dane dotyczące nieruchomości, takie jak: rodzaj i przeznaczenie budynku, adres, rok oddania do użytkowania, metoda wyznaczania charakterystyki energetycznej, powierzchnia pomieszczeń ogrzewana lub chłodzona oraz całkowita powierzchnia użytkowa.

Dodatkowo przy ocenie charakterystyki energetycznej budynku bierze się pod uwagę:

  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową (EK),
  • wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP),
  • jednostkową wielkość emisji CO2,
  • udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię.

Obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej ma na celu upowszechnianie budownictwa, które jest efektywne energetycznie. Ważne jest też budowanie świadomości nt. rozwiązań, które można zastosować w budynkach, by obniżyć koszty energii i zminimalizować emisję gazów cieplarnianych.

Kiedy wymagane jest świadectwo energetyczne?

Do tej pory świadectwo było wymagane jedynie w przypadku budynków wybudowanych po 2009 roku, jednak wprowadzone w kwietniu przepisy objęły też te budynku, które zostały wybudowane wcześniej.

Świadectwo energetyczne jest obowiązkowe zarówno przy sprzedaży, jak i wynajmie nieruchomości, dlatego właściciele mieszkań i domów oraz zarządcy budynków muszą taki dokument przekazać nabywcy bądź najemcy. Jeśli sprzedaż lub najem dotyczy całej nieruchomości, trzeba sporządzić świadectwo dla budynku, natomiast jeśli sprzedaż lub najem odnoszą się do lokalu, wtedy należy sporządzić świadectwo energetyczne dla części budynku.

Z kolei inwestor jest zobowiązany do załączenia takiego świadectwa do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwa energetyczne obowiązkowe przy sprzedaży i najmieSytuacje w których potrzebne są dokumenty o charakterystyce energetycznej budynków

Wystawienie świadectwa energetycznego może zlecić:

  • właściciel lub zarządca nieruchomości,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
  • inwestor.

Świadectwo nie jest wymagane w przypadku nieruchomości, które przeznaczone są na własny użytek i nie planuje się ich sprzedawać bądź wynajmować.

W jakiej formie można przekazać świadectwo?

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie gov.pl, świadectwo charakterystyki energetycznej może zostać sporządzone zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

1. Forma papierowa – dokument musi być opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej.

2. Forma elektroniczna – dokument musi być opatrzony numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej.

Informacja o tym, czy świadectwo zostało przekazane znajdzie się w akcie notarialnym. Jeśli dokument nie zostanie przekazany, notariusz powinien pouczyć zobowiązaną osobę o konieczności wywiązania się z tego obowiązku.

Co istotne, ani najemca, ani nabywca nieruchomości nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa energetycznego.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Na koszt świadectwa charakterystyki energetycznej wpływa zarówno rodzaj nieruchomości, jak i jej lokalizacja. Ważna podczas ustalania kosztów dokumentu będzie więc m.in. wielkość danego budynku, zastosowane instalacje wewnętrzne, a także dotychczasowa dokumentacja techniczna.

Koszt świadectw charakterystyki energetycznej

Nie bez znaczenia jest też lokalizacja nieruchomości – więcej trzeba będzie zapłacić za sporządzenie dokumentu dla budynku, który znajduje się w dużym mieście, trochę taniej będzie w mniejszych miejscowości. Dodatkowo jeśli świadectwo będzie dotyczyć domu, to koszt będzie prawdopodobnie wyższy niż w przypadku mieszkania. Dokument dla mieszkania kosztuje średnio od ok. 400 zł, a dla domu od ok. 500 zł. Najwięcej będzie kosztować sporządzenie świadectwa dla budynku wielorodzinnego – nawet ponad tysiąc złotych.

Jak długo ważne jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne jest ważne przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Trzeba jednak pamiętać, że dokument może stracić ważność przed upływem tego terminu, jeśli w międzyczasie zostaną wprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, które wpłyną na dotychczasową charakterystykę energetyczną budynku lub jego części. Chodzi tutaj m.in. o wymianę okien, docieplenie budynku czy wymianę źródła ciepła.

Co grozi za brak dokumentu?

Właściciele mieszkań, którzy nie zastosują się do obowiązujących przepisów i nie przedstawią świadectwa energetycznego podczas transakcji sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, będą musieli zapłacić karę grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Grzywna może objąć także osoby i firmy, które wystawiły świadectwo energetyczne w oparciu o nieprawdziwe dane.

Lista osób uprawnionych do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zobacz pozostałe artykuły.

Kolejny artykuł

Służebność gruntowa – na czym polega i jak ją ustanowić?
Służebność gruntowa pozwala na regulowanie relacji między właścicielami sąsiednich działek. Czasem jest też jedyną możliwością na zwiększenie użyteczności nieruchomości. Jakie ograniczenia i możliwości przynosi służebność gruntowa każdej ze stron?
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu