Twoje konto
polecane dla Ciebie Twoje ulubione porównania ofert zapytania do deweloperów ustawienia konta wyloguj się

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – dlaczego powinien znaleźć się w umowie najmu?


Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania to niezbędny dokument, który warto dołączyć do umowy najmu. Zawartość owego protokołu zawiera opis stanu technicznego mieszkania oraz aktualny stan liczników. Poprawne wykonanie protokołu zdawczo-odbiorczego eliminuje nieporozumienia pojawiające się w trakcie współpracy z najemcą. Taki dokument należy przygotować na początku rozpoczętej współpracy. Warto przygotować go precyzyjnie, na wypadek problemów prawnych z najemcą lub wynajmującym.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – dlaczego powinien znaleźć się w umowie najmu?

Czego dowiesz się z tego artykułu?

Lokatorzy przy oddawaniu mieszkania mogą tłumaczyć powstałe zmiany lub uszkodzenie tym, iż taki stan zastali lub nie wiedzieli, że jest istotny dla właściciela. Dlatego warto rzetelnie przygotować protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania. Co więcej, można uzupełnić go dokumentacją fotograficzną, z którą zostanie zapoznany zarówno właściciel, jak i najemca. Z tego artykułu dowiesz się, z jakich elementów powinien składać się protokół zdawczo-odbiorczy i dlaczego nie można o nim zapomnieć.

Przejdź do akapitów:

Istotne jest uświadomienie najemców o ważności tego dokumentu w razie ewentualnych nieporozumień, które mogą się pojawić podczas zdawania lokalu. Posiadanie takiej wiedzy, obliguje lokatorów do przyjrzenia się zastanemu wyposażeniu czy stanu, a następnie zapisania wszelkich dostrzeżonych mankamentów mieszkania. Samodzielna analiza wyposażenia może wpłynąć na to, iż najemca będzie dbał o mieszkanie, jak o swoje. Sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania podnosi jego wiarygodność.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co to?

Zanim dokonamy sporządzenia owego dokumentu, należy uzyskać informacje na temat tego, co zawiera protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania. W takim protokole należy zawrzeć wszelkie informacje na temat stanu ogólnego mieszkania oraz elementów, które mogą zostać uszkodzone. W treści tego dokumentu powinny znaleźć się także informacje na temat stanu liczników, wyposażenia mieszkania, stanu technicznego czy ilości wydanych kluczy. Protokół jest podstawą do ewentualnych roszczeń najemcy mieszkania w razie pojawienia się komplikacji lub niedopełnień przez właściciela.

Sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego

W przypadku źle sporządzonego protokołu (lub jego braku) trudno będzie rozstrzygnąć spór z najemcą, czy na przykład krzesła były w dobrym stanie, skoro w dokumencie zawarliśmy informację tylko o liczbie krzeseł, a pominęliśmy ich stan techniczny. Należy pamiętać, że prawidłowo sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania chroni obie strony. Dlatego warto dokonać szczegółowego opisu każdej pozycji umieszczonej w protokole. Co więcej, powinno się ją poprzeć dokumentacją fotograficzną. Rzetelne zdjęcia będzie stanowiły mocny argument w razie wątpliwości czy sporów.

Na końcu protokołu można zawrzeć punkt dotyczący ustaleń dokonanych w dniu przekazania oraz w dniu odbioru mieszkania. Dotyczy to adnotacji o tym, czy przekazywane mieszkanie zostało posprzątane oraz w jakim stanie powinno zostać zwrócone.

Właściwie przygotowany protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania chroni przed ewentualnymi pretensjami powiązanymi z usterkami, które mogą zostać wykryte przez najemców po przekazaniu kluczy. Szczegółowy opis oraz dokumentacja fotograficzna zmniejszają ryzyko powstania sporów w trakcie odbioru mieszkania. Co więcej, ułatwia to także wynajmującemu proces podpisywania wszelkich umów z dostawcami mediów.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – co powinien zawierać?

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy? W rzetelnie sporządzonym protokole powinny znaleźć się informacje na temat: oddanych kluczy, stanu liczników oraz stanu technicznego i wyposażenia każdego pomieszczenia. Informacje, które powinny zostać zawarte w poszczególnych kategoriach protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania, to:

  • informacje na temat oddanych kluczy – należy podać ilość i nazwę kluczy, ewentualne mankamenty,
  • stan liczników na dzień oddania mieszkania – dotyczy wody zimnej, wody ciepłej, energii elektrycznej, ogrzewania,
  • informacje o wyposażeniu każdego pomieszczenia, w tym także balkonu – trzeba wskazać ilość oraz nazwy przedmiotów, informacje o ewentualnych uszkodzeniach,
  • stan techniczny lokalu – dotyczy podłóg, okien, instalacji wodnych czy elektrycznych,
  • informacje o stanie ścian i sufitów.

Zawartość protokołu zdawczo-odbiorczego przy zawarciu umowy sprzedaży nieruchomości

Co zawierają protokoły zdawczo-odbiorcze mieszkania? Oprócz wymienionych elementów, w takim dokumencie należy również zawrzeć dane osoby wynajmującej i najmującej, podpis wynajmującego i najemcy oraz datę i miejsce sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego. Taki dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – dla osoby wynajmującej oraz najemcy. Należy także określić, jakiego lokalu czy nieruchomości ten protokół dotyczy. Nieodzownym załącznikiem takiego protokołu będzie dokumentacja fotograficzna.

Warto podkreślić, iż nie ma idealnego protokołu, który będzie adekwatny do wszystkich wynajmowanych nieruchomości. Należy pamiętać, iż protokół powinien zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkania.

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – liczniki

Bardzo ważne przy wynajmie mieszkania są liczniki. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania powinien zawierać dokładny odpis aktualnych stanów liczników gazu, wody i energii elektrycznej, przypadających na dzień oddania mieszkania. Dzięki temu obie strony będą odpowiedzialne wyłącznie za własne zużycie mediów. Również rozliczenie mediów pomiędzy stronami stanie się łatwiejsze. Posiadanie wiedzy o stanie liczników pomaga w trakcie rozliczeń z dostawcami mediów. Dzięki temu, że przy odbiorze mieszkania dokładnie spiszemy wszystkie liczniki, protokół zdawczo-odbiorczy będzie rzetelnym źródłem w przypadku ewentualnych późniejszych problemów.

Licznik energii elektrycznej

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania – dlaczego powinien znaleźć się w każdej umowie najmu?

Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania zabezpiecza właściciela nieruchomości oraz najemców przed ewentualnymi nieporozumieniami. Obydwie strony transakcji powinny sporządzić owy dokument i dołączyć go do umowy najmu. Wymóg sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego został zawarty w Art. 6c. Ustawy o ochronie praw lokatorów. We wspomnianym artykule, czytamy że: ,,Przed wydaniem lokalu najemcy strony sporządzają protokół, w którym określają stan techniczny i stopień zużycia znajdujących się w nim instalacji i urządzeń. Protokół stanowi podstawę rozliczeń przy zwrocie lokalu”.

Sporządzenie takiego protokołu gwarantuje właścicielowi postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania powinien zostać sporządzony w trakcie wydania lokalu najemcom. Wcześniej przygotowany protokół można uzupełnić o dodatkowe uwagi, ale należy go ostatecznie podpisać w trakcie przekazywania lokalu. W momencie przejęcia kluczy od wynajmującego, osobą odpowiedzialną za daną nieruchomość staje się najemca. W ten sposób, najemca ma pełną świadomość, iż bierze odpowiedzialność za wynajmowane mieszkanie i musi o nie dbać jak o własne.

Wyposażenie lokalu zawiera meble oraz liczne akcesoria

W każdym przypadku zawarcia umowy najmu, warto sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy. Przykładowy wzór protokołu można znaleźć w internecie. Jest to dokument podpisany w trakcie przekazywania nieruchomości w ręce najemcy. Sporządzenie owego protokołu nie jest obowiązkowe, ale przydatne, gdyż chroni obie strony najmu w razie ewentualnych nieporozumień. W tym dokumencie, obie strony opisują stan ogólny mieszkania, podają jakie urządzenia posiada i wskazują jego cechy szczególne. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania stanowi formę ochrony najemcy przed zarzutami ze strony wynajmującego, dotyczące uszkodzeń lub braków w wyposażeniu. Również wynajmujący jest chroniony, jeśli w trakcie odbioru mieszkania, zostaną zauważone ewentualne usterki, które nie były wskazane w protokole zdawczo-odbiorczym. W takiej sytuacji, wynajmujący będzie mógł zażądać od najemcy naprawienia lub zapłaty za daną naprawę.

Zobacz także, jak rozliczać media w umowie najmu.

Kolejny artykuł

Klauzula waloryzacyjna w umowie najmu. Czy warto się na nią zdecydować?
Pobierany za wynajem lokalu czynsz nie zawsze musi wynosić tyle samo, bowiem w zależności od sytuacji gospodarczej może rosnąć lub maleć, a w praktyce – dalece odbiegać od początkowych ustaleń. W przypadku długoterminowych umów najmu ważne jest zatem, by wysokość czynszu pozostawała korzystna zarówno dla najemcy, jak i wynajmującego. Jak o to zadbać? Zamieszczona musi zostać klauzula waloryzacyjna w umowie najmu. Warto jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku to się może opłacać. Dlaczego? Wyjaśniamy.
Zobacz wszystkie artykuły z tego działu